Zemst voert tonnagebeperking in op alle lokale wegenDe invoering van een tonnagebeperking was al een tijdje in onderzoek

De problematiek leeft al sedert 2015 en langer zelfs; de verkeersdruk van het vrachtvervoer op verbindingswegen neemt alsmaar toe en met de kilometerheffing is dat er niet beter op geworden. Een jaar geleden besliste het schepencollege van Zemst om een grondig onderzoek uit te voeren over het aanwezige vrachtvervoer op al onze verbindingswegen; dit om alle straten gelijk te behandelen. Ondertussen zijn de nodige tellingen en cijfers binnen. Blijkt dat er inderdaad nogal wat bovenlokaal vrachtverkeer op onze lokale wegen rijdt.
Op enkele lokale verbindingswegen zoals o.a. de Grimbergsesteenweg, Kampenhoutsebaan, Linterpoortenlaan en Vredelaan is al jaren een tonnagebeperking van kracht. De gemeente opteert er nu resoluut voor om het zwaar vervoer enkel op de gewestwegen te aanvaarden om sluikroutes via lokale wegen te voorkomen. Het schepencollege besliste op 31 juli een tonnagebeperking van 3,5 ton in te voeren door middel van een zonale gewichtsbeperking voor alle lokale wegen van Zemst, met uitzondering van het plaatselijk verkeer en het landbouwverkeer.
Zo kunnen we drukke assen, waar nu vrachtverkeer rijdt dat er niet thuis hoort vrij houden van doorgaand vrachtverkeer, bv. Stijn Streuvelslaan, Spiltstraat, Hoogstraat, (het gemeentelijke deel van de) Damstraat, Zemstsesteenweg enz. Om te vermijden dat het vrachtverkeer zich dan zou verplaatsen naar de kleinere lokale wegen, wordt een zonale beperking opgelegd zodat vrachtwagens enkel nog op de gewestwegen welkom zijn. Alle andere bestaande tonnagebeperkingen op gemeentewegen worden verwijderd en opgenomen in de zonale afbakening. De concrete invoering door het plaatsen van zoneborden volgt in de loop van de volgende maanden.

Zemst kiest voor een tonnagebeperking van 3,5 ton i.p.v. 5 ton

Schepen Jan Verdoodt licht toe: “Eerst en vooral om redenen van handhaving. Op termijn gebeurt alle handhaving op vrachtverkeer op basis van ANPR-camera’s. Die werken op hoogtebeperking of tonnagebeperking. In geval van tonnagebeperking wordt 3,5 ton als meetbare grens genomen. In politiezone Mechelen wordt er op hoogte gehandhaafd; daar is de norm 7,5 ton. 5 ton is moeilijk te controleren. 3,5 ton is een visueel duidelijke grens. Anderzijds is ook 7,5 ton te herkennen aan de geeloranje plaat aan de vrachtwagen. De grens van 5 ton daarentegen is enkel met weegbrug te onderscheiden.
Maar het is vooral voor de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid op de lokale wegen en omdat zwaar bovenlokaal verkeer best geweerd wordt, en dit vanaf 3,5 ton, dat we voor de laagste grens gekozen hebben. Bestemmings- of herkomstverkeer is boven deze tonnage wel toegelaten door een ‘uitzondering plaatselijk verkeer’.

Levert dit problemen op voor plaatselijke inwoners/handelaars?

De schepen legt uit: “Het is zo dat sommige personenwagens een aanhangwagen tot 3,5 ton mogen trekken. De vraag is of die ook moeten omrijden? En wat met lokale handelaars en ondernemers? We hebben ons die vraag ook gesteld. Welnu, alleen het 'doorgaand' vrachtverkeer of vrachtverkeer dat niet in de zone moet zijn, wordt geweerd met onze maatregel. Het lokaal of plaatselijk vrachtverkeer mag nog steeds in de zone rondrijden. Het opschrift 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' betekent dat vrachtverkeer wel toegelaten is voor leveringen binnen deze zone, om lokale bedrijven te bedienen en voor onderhoud en toezicht. En als schepen van landbouw kan ik er nog aan toevoegen dat ook landbouwvoertuigen nog steeds in en door de zone mogen rijden.”
Artikel geplaatst n.a.v. bron:
 
Op:  01-08-2017

Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.
Heb je nieuws te melden?
 Meer nieuws over Zemst

Zemst
18-10-2017

Doel 2017: jongerenproject in El Salvador Op donderdag 19 oktober is het Youca (het vroegere Zuiddag). Die dag stellen bedrijven, organisaties en overheden een job beschikbaar aan een of meer jongeren. Het dagloon, € 50 per jongere, wordt doorgestort naar een goed doel: enerzijds naar een jongerenproject in El Salvador (i.s.m. ngo Trias) en naar een aantal projecten in België, gekozen...


Meer info

Zemst
Zemst
13-10-2017

De Vlaamse overheid heeft recent de regelgeving over de voorlopige rijbewijzen gewijzigd. Onder meer de voorwaarden voor de rijopleiding en voor het rijden onder begeleiding werden grondig aangepast. De rijopleiding is namelijk – sinds de laatste staatshervorming – een bevoegdheid van de gewesten geworden. De federale overheid, die nog steeds bevoegd is voor de organisatie van de...


Meer info

Zemst
Zemst
13-10-2017

Hoe vermijd je een energiefactuur die je een koude douche bezorgt? Hoe rendabel is een zonneboiler? Met een installatie voor sanitair warm water van 10 jaar oud is de kans groot dat je nodeloos veel geld opstookt. Laat je grondig informeren over de vele mogelijkheden inzake sanitair warm water in je woning tijdens de gratis Energiefit-avond op donderdag 26 oktober om 19.30 uur in de raadzaal....


Meer info

Zemst
Zemst
07-10-2017

Het gemeentebestuur schenkt aandacht aan oefenkansen Nederlands voor anderstaligen. Jezelf in het Nederlands kunnen uitdrukken is immers een belangrijke stap naar integratie. Winkelen is een doodgewone, dagelijkse bezigheid waarbij je Nederlands kan oefenen in een ongedwongen sfeer. Daarom organiseert Zemst ook dit jaar de Week van de Anderstalige Klant, van 9 tot 13 oktober 2017. Tijdens deze...


Meer info

ZemstAdvertentiesKlik hier voor het nieuws uit
Antwerpen | Brabant | Limburg | Kempen | Oost VL | West VL | Brussel | Kust |

Media Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
Deze site gebruikt cookies

Ok, ik snap het