Verkeersmaatregelen DendermondeDorpsfeest Grembergen op zaterdag 23 juni: verkeersregelingen

Op zaterdag 23 juni 2018 van 20-23 u. organiseert de Feestcommissie Grembergen opnieuw het dorpsfeest Grembergen Feest! op het dorpsplein. Er zijn diverse optredens en een receptie voor de inwoners van Grembergen.

Voor een vlot en veilig verloop van deze activiteit worden volgende verkeersmaatregelen getroffen: 

 • Parkeerverbod op het dorpsplein van vrijdag 22/6 tot en met zondag 24/6.
 • Het kerkplein wordt afgesloten met nadar.

Gelieve tijdig alle voertuigen van het kerkplein te verplaatsen.

 

Ronde van Grembergen op zaterdag 23 juni: verkeersregelingen

Zaterdag 23 juni 2018 lopen vanaf 10.30 u. vele sportievelingen mee met de Ronde van Grembergen.

Parcours

 • Rootjensweg, Groeneweg, Vijfbunderstraat, Bakkerstraat, Gauwdam, Hekkenhoek, Hekkestraat, Bakkerstraat, Vosakkerslaan, Klein Zand, Bakkerstraat, Hagewijkpark, Rootjensweg.
  De lopers gedragen zich als gewone weggebruikers op een open omloop.

 Verkeersregelingen

 • Parkeerverbod van 8.30 tot 15 u. in de Groeneweg, Rootjensweg vanaf ingang rusthuis tot hoek Dr. Haekstraat en Bakkerstraat (delen van het parcours).

 

Wielerwedstrijd in Dendermonde op zondag 24 juni: verkeersmaatregelen

Op zondag 24 juni wordt de wielerwedstrijd voor de vrije liefhebbers VWF georganiseerd in Dendermonde.

De wedstrijden gaan via volgend parcours:

 • Bijlokestraat (vertrek 12.30 u.), Ros Beiaardstraat, Nieuwburcht, Kwintijnpoort, Sint-Onolfsdijk, Nieuwe Tijsluis, Bijlokestraat (tot 18 u.). De wedstrijd wordt gereden in tegenwijzerzin.

Om een vlot en veilig verloop te waarborgen, wordt parkeerverbod ingesteld vanaf 9 u. tot het einde van de wedstrijd in de Bijlokestraat, Ros Beiaardstraat, Nieuwburcht, Kwintijnpoort, Sint-Onolfsdijk, Nieuwe Tijsluis (in de hele straat of delen ervan, let op de verbodsbordjes).

Voor de wedstrijd worden de straten niet afgesloten. Het verkeer wordt tijdelijk stilgelegd bij passage van de renners. Voor hun veiligheid wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Bijlokestraat (tussen Nieuwe Tijsluis en Donckstraat). Het verkeer moet op dit gedeelte van het parcours meerijden in de rijrichting van de wielerwedstrijd.

Gelieve de verkeersbordjes van de lokale politie stipt op te volgen, alsook de richtlijnen van politie en seingevers tijdens de wedstrijd.

 

Kermisactiviteiten en jaarmarkt Sint-Gillis: verkeersregelingen

Van zaterdag 24 tot maandag 25 juni 2018 vinden heel wat leuke kermisactiviteiten plaats in het centrum van Sint-Gillis, met als afsluiter de jaarlijkse jaarmarkt op maandag 25 juni vanaf 9 uur.  

De organisatoren nodigen u graag uit om een kijkje te komen nemen!

Voor de randactiviteiten worden volgende verkeersregelingen genomen:

 • Tijdens het kermisweekend is het kerkplein ingenomen door kermisattracties.
 • Frans Van Schoorstraat van Sixtijn tot en met pastorie: parkeerverbod van vrijdag 22 juni om 18 u. tot zondag om 24 u. (plaatsing tent).
 • Rommelmarkt op zondag 24/6 (9-17 u.) op en rond het kerkplein in Frans Van Schoorstraat (vanaf Drie Klokken) en in de Plattenakker. De straten worden afgesloten van 7-19 u. en er geldt parkeerverbod.
 • In de Vijfde Januaristraat wordt het weggedeelte aan café Pertotal afgesloten van vrijdag 22/6 om 12 u. tot maandag 25/6 om 20 u. en er geldt parkeerverbod (plaatsing tent).
 • Plaatselijk verkeer is toegelaten in de Vijfde Januaristraat tussen kruispunt met Koning Albertstraat en huisnummer 17.

Regelingen voor de jaarmarkt op maandag 25 juni:

 • Processiestraat: kinderjaarmarkt en rommelmarkt – staanplaatsen schapen en ezels op Processiestraat/hoek Otterstraat
 • Otterstraat van Werkplaatsstraat tot kruispunt Burgemeester Potiaulaan/Bareelstraat: looppiste van de paarden en de standplaatsen voor runderen.
 • Pastoor Claeysstraat van kruispunt Burgemeester Potiaulaan/Bareelstraat tot Pastoor Claeysstraat 18: voor het plaatsen van de vrachtwagens met paarden
 • Burg. Potiaulaan (beide zijden) van Vijfde Januaristraat tot kruispunt Otterstraat/Pastoor Claeysstraat: standplaatsen voor paarden en pony’s – looppiste voor pony’s

In volgende straatgedeelten geldt parkeerverbod van 6 u. tot einde jaarmarkt (ca. 18 u.):

 • Burgemeester Potiaulaan, kant van de pare huisnummers van Sint-Gillislaan tot Vijfde Januaristraat.
 • Spoorwegstraat van Elsbosstraat tot Buisstraat.

De Werkplaatsstraat is tijdens de jaarmarkt onbereikbaar voor voertuigen, enkel uitrijden kan via de Otterstraat. Er wordt een plaatselijke wegomlegging ingesteld.

Gelieve de verkeersborden van de politie stipt op te volgen.

 

Verkeersvrije Grote Markt in de zomermaanden

Net zoals de voorgaande jaren wordt de Grote Markt naar aanleiding van de vele festiviteiten afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

De afsluiting gaat vanaf vrijdagochtend 29 juni tot en met 3 september (opnieuw open na de maandagmarkt). Fietsers worden wel in alle richtingen toegelaten op de Grote Markt. Fietsers mogen voetgangers niet in gevaar brengen. Tevens moeten zij de permanente en tijdelijke signalisatie steeds naleven (bijvoorbeeld verplicht afstappen tijdens evenementen op de Grote Markt).

Er wordt een uitzondering voorzien voor ceremoniewagens, leveranciers en bewoners. Ook personen met een handicap die willen parkeren op de voorbehouden parkeerplaatsen naast het Stadhuis en gevangenentransport voor het Justitieplein krijgen een uitzondering. 
Deze groepen hebben enkel toegang tot de Grote Markt via het Justitieplein binnen de aangegeven toegelaten tijdstippen.

 

Dendermonde Viert van 5-8 juli: verkeersregelingen

Dendermonde Viert nodigt iedereen uit op de verkeersvrije Grote Markt! Op de eerste donderdag van de zomervakantie wordt het startschot gegeven voor dit vierdaags muziekfestival. De toegang is gratis.
Lees door voor het programma.

 

De uurregeling voor deze dagen, voorafgaandelijke soundchecks niet inbegrepen:

 • - donderdag 5 juli: optredens van 20 u. tot ca. 0 u.
 • - vrijdag 6 juli: optredens van 21 u. tot ca. 1 u.
 • - zaterdag 7 juli: optredens van 20 u. tot ca. 1 u.
 • - zondag 8 juli: optredens van 14 u. tot ca. 18 u.

De opbouw van het podium en de technische installaties start op woensdag 4 juli. De afbouw start op zondagavond na afloop van de concerten en wordt afgerond op dinsdag 10 juli. 
De wekelijkse maandagmarkt kan gewoon doorgaan.

 

Volgende maatregelen worden genomen:

 • Grote Markt is afgesloten.
 • Parkeerverbod in de Kerkstraat – Justitieplein – Franz Courtensstraat: tussen CC Belgica en Kazernestraat, en dit langs beide kanten van de rijbaan, vanaf donderdag 5 juli vanaf 12 uur tot en met zondag 8 juli om 24 uur.
 • Indien de openbare orde en veiligheid dit vereisen, kan de politie ten allen tijde verdere maatregelen opleggen. Er kunnen ook steeds speciale veiligheidsmaatregelen genomen op plaatsen waar veel personen samenkomen. Zo kunnen er identiteits- en bagagecontroles uitgevoerd worden. Wij verzoeken bezoekers om geen rugzakken of grote tassen te dragen. Algemeen wordt aan de bevolking gevraagd om alert te zijn voor eventuele verdachte handelingen, personen en/of pakketten. Indien nodig, bel 101.

 

Herinrichting pleintje Franz Courtensstraat: straat afgesloten van 26/6 tot 27/7

Het pleintje in de Franz Courtensstraat (rechtover het Administratief Centrum) wordt momenteel volledig heringericht. De herinrichting gebeurt in het kader van het verbouwen van de overdekte voorzijde van het AC tot stadswinkel.

Op 12 juni werd gestart met de aanleg van de nieuwe verharding op het pleintje. Ook de rijweg voor het Administratief Centrum zal aansluitend vernieuwd worden (duurtijd tot ca. eind juli).

Voor deze ingreep is het nodig om de Franz Courtensstraat volledig af te sluiten voor het verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen stapsvoets passeren.

Het kruispunt Franz Courtensstraat/Kazernestraat blijft vrij.

 

Deel van de maandagmarkt tijdelijk verplaatst in juli

Voor een vlot verloop van werken en activiteiten in de binnenstad is het nodig om een deel van de kramen te verplaatsen naar de Werf en de Koningin Astridlaan.

De kramen die normaliter op de Kerkstraat, deel Justitieplein en Franz Courtensstraat staan, worden tijdelijk verplaatst naar de Werf en de Koningin Astridlaan. Deze regeling geldt voor de maandagen 2, 9, 16 en 23 juli.

De Werf en Koningin Astridlaan zal op deze maandagen verkeersvrij gemaakt worden vanaf 7.30 u. tot het einde van de markt. Er zal parkeerverbod gelden vanaf 6 u.

 

 

 

 
Artikel geplaatst n.a.v. bron:
 
Op:  23-06-2018

Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.
Heb je nieuws uit jouw regio en wil je dat hier gratis plaatsen?
 Meer nieuws over Dendermonde

Dendermonde
22-03-2019

Biodiversiteit en soortgericht beleid staan op de agenda voor het stadsbestuur. Om dit soortenbeleid extra in de schijnwerper te zetten, willen we vanaf 2019 een ‘Dier van het Jaar’ laten verkiezen door onze inwoners en met deze soort interactief aan de slag gaan. Via themawandelingen, lezingen, en het aanbieden van specifieke beschermingstools zoals nestkasten, voeder- en...


Meer info

Dendermonde
Dendermonde
21-03-2019

De nieuwe rotonde op het vroegere kruispunt Hamsesteenweg/Zogsebaan is een feit. De openstelling is voorzien vanaf maandag 25 maart. Intussen wordt verdergewerkt in deel Hamsesteenweg van rotonde tot Gaverstraat. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de nv Aquafin en de Stad Dendermonde realiseren momenteel de vernieuwing van de Hamsesteenweg (N470) van de Gaverstraat tot de Zogsebaan,...


Meer info

Dendermonde
Dendermonde
21-03-2019

In de Fernand Khnopffstraat, Gravenhuisstraat en Keefstraat heerst momenteel onduidelijkheid over parkeren. Bijgevolg wordt er veel (onbewust) foutief geparkeerd. Wat is toegestaan en wat niet? De gemeenteraad besliste op 20 maart om dit te verduidelijken met een reglement en de nodige parkeersignalisatie. Het reglement gaat uit van de maximale parkeercapaciteit binnen het huidige straatprofiel. ...


Meer info

Dendermonde
Dendermonde
21-03-2019

De gemeenteraad besliste op woensdag 20 maart om twee fietsoversteken te voorzien aan het kruispunt Gaverstraat/Smidsestraat. Deze maatregel zal de oversteekbaarheid en de verbinding tussen de nieuwe wijk (Fernand Khnopffstraat, Gravenhuisstraat en Keefstraat) en het centrum van Grembergen verbeteren. Bovendien maakt de oversteek deel uit van een bovenlokale, functionele fietsroute tussen Hamme...


Meer info

DendermondeAdvertentiesKlik hier voor het nieuws uit
Antwerpen | Brabant | Limburg | Kempen | Oost VL | West VL | Brussel | Kust | Maasland |

Media Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
inVlaanderen.be gebruikt cookies en verzamelt gegevens om de gebruikersnelheid te kunnen verbeteren. Meer info: http://www.invlaanderen.be/pagina/privacy

Ok, ik snap het