Deel Ieperse vestingen wordt binnenkort uitgebaggerd.Op de bodem van de Ieperse vestinggrachten ligt een massa slib die gemiddeld één tot anderhalve meter dik is. Dat slib bestaat uit een ophoping van bladval en andere plantenresten, en ook uit bodemdeeltjes (leem, zand, klei) die door de Dikkebusvijverbeek werden aangevoerd.  

 

Dat slib zal nu na de zomervakantie worden gebaggerd; de eerste slibruiming in de Kasteelgracht sedert het herstel van de vestingen na de Eerste Wereldoorlog.

De ruiming zal in de eerste plaats de ecologische kwaliteit van de vestinggrachten sterk verbeteren en de ontwikkeling van algen en wieren in toom houden. Daarenboven komt dit de waterhuishouding ten goede: in geruimde grachten kan er veel méér water gebufferd worden en ontstaat er een stabieler waterbiotoop.

 

Het is de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) die de ruiming zal uitvoeren omdat Vlaanderen verantwoordelijk is voor het waterbeheer op de Ieperse vestinggrachten.

 

De slibruiming van de Kasteelgracht wordt in twee 2 fasen opgedeeld:
- Fase 1: vanaf het gewezen openluchtzwembad tot de Menenpoort
- Fase 2: vanaf de Menenpoort tot aan de Vaubanstraat

In totaal wordt er ongeveer 500 meter grachten uitgegraven over een breedte van 20 tot 25 meter; de gracht wordt gebaggerd tot op 10 meter van de oever of vestingmuur. Er moet in totaal ongeveer 12.000 m³ slib uitgehaald worden. De ruiming gebeurt met een drijvende kraan. Tijdens de werken behoudt de gracht haar waterniveau. Bakboten brengen het slib telkens naar een vast punt op de oever, waar het wordt overgeladen in vrachtwagens.

 

Voor fase 1 zal er halfweg de Kiplinglaan een werkruimte worden vrijgemaakt. Enkele jonge notelaars moeten hiervoor worden gerooid, maar er worden achteraf nieuwe in de plaats gezet. Voor fase 2 komt de werkruimte langs het Hoornwerk, ter hoogte van de Vaubanstraat. Daarvoor worden enkele essen, die momenteel ziek zijn,  geveld. Na de werken worden ook hier achteraf nieuwe bomen aangeplant.

 

 

De werken worden volledig uitgevoerd en gefinancierd door de VMM. Deze toch wel operatie is ingepland voor september-oktober 2018; er worden 60 werkdagen voorzien. Momenteel onderzoekt de VMM of er zich op de bodem nog explosief oorlogsmateriaal bevindt. Dat moet eventueel eerst afzonderlijk afgevoerd worden.

 

Het slib wordt dus met vrachtwagens weggebracht.Deze werken zullen plaatselijk, enige verkeershinder veroorzaken. De hinder zal in nauwe samenwerking met de stadsdiensten zoveel als mogelijk beperkt blijven. De Stad probeert de burgers zo goed als mogelijk hierover goed te informeren.

 
Artikel geplaatst n.a.v. bron:
 
Op:  04-08-2018

Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.
Heb je nieuws uit jouw regio en wil je dat hier gratis plaatsen?
 Meer nieuws over Ieper

Ieper
18-02-2019

Bernard Van Isacker wordt de nieuwe algemeen voorzitter van de Ieperse N-VA en volgt hiermee zichzelf op. De verkiezingen vonden deze morgen plaats in het 13de eeuwse Vleeshuis in Ieper. Naast Bernard Van Isacker (Ieper) werden ook de ondervoorzitter gekozen, Ben Glorieux uit Elverdinge, net als 8 nieuwe bestuursleden. Onder het voorbije voorzitterschap van Bernard Van Isacker werd resoluut...


Meer info

Ieper
Ieper
12-02-2019

Stad Ieper heeft een leuke tip voor de krokusvakantie: een kinderrondleiding in het Merghelynck Museum Op zoek naar een leuke activiteit met je (klein)kinderen? Kom naar het Merghelynck Museum. Een lakei of dienstmeid verwelkomt je in het 18de eeuwse huis van de familie Merghelynck voor een heuse opleiding! Meneer en mevrouw zijn net even het huis uit en Charles of Amélie laten je...


Meer info

Ieper
Ieper
24-01-2019

Vanmorgen hebben bezorgde ouders en kinderen van de Sint-Jozefschool actie gevoerd voor een meer verkeersveilige Meenseweg. De verzuchtingen van de ouders, de school en de ouderraad wil het nieuwe stadsbestuur graag ter harte nemen. De nieuwe bestuurploeg is er zich van bewust dat ouders graag hun kinderen veilig naar school brengen. “Er is in het verleden al vaak overleg geweest tussen...


Meer info

Ieper
Ieper
24-01-2019

Vanmorgen hebben bezorgde ouders en kinderen van de Sint-Jozefschool actie gevoerd voor een meer verkeersveilige Meenseweg. De verzuchtingen van de ouders, de school en de ouderraad wil het nieuwe stadsbestuur graag ter harte nemen. De nieuwe bestuurploeg is er zich van bewust dat ouders graag hun kinderen veilig naar school brengen. “Er is in het verleden al vaak overleg geweest tussen...


Meer info

IeperAdvertentiesKlik hier voor het nieuws uit
Antwerpen | Brabant | Limburg | Kempen | Oost VL | West VL | Brussel | Kust | Maasland |

Media Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
inVlaanderen.be gebruikt cookies en verzamelt gegevens om de gebruikersnelheid te kunnen verbeteren. Meer info: http://www.invlaanderen.be/pagina/privacy

Ok, ik snap het