Voorlopig geen licht aan einde Limburgse conjunctuurtunnelNeerwaartse spiraal blijft nog even duren

Ook deze maand zien we geen verandering aan de neerwaartse trend in onze conjunctuurbarometer. De bouw- en automobielsector mogen stilaan een tandje bijsteken terwijl de export nog steeds de schade probeert te beperken in het conjunctuurverloop. De starters blijven voorlopig wel nog op peil en zorgen voor het verse bloed in onze economie.

 

Krimp blijft overheersen

De neerwaartse tendens in onze conjunctuurbarometer zet zich voort. We verwachten dat de barometer in september 2019 op 86.25 indicatorpunten strandt. Daarmee zitten we op een activiteitsniveau van oktober 2016. We verwachten een krimp voor 2019 van ruim 16 indicatorpunten. In 2018 eindigden we met een totaal van -13.8 indicatorpunten.

 

Nog steeds sterke export en toerisme

Zowel op korte als op middellange termijn ondervindt onze conjunctuur een sterke steun vanuit de export. Ook toerisme blijft goed presteren en lijkt betere prestaties neer te zetten dan dezelfde periode een jaar geleden. Het aantal werklozen blijft op een laag peil en de krapte op de arbeidsmarkt zal dus zeker nog eventjes blijven duren. Deze maand zijn de cijfers vanuit de bouwsector ook optimistischer ingesteld dankzij de evolutie in de nieuwbouw. De automobielsector hinkt nog even achterop. Vooral de personenwagens zijn hier verantwoordelijk voor. Het aantal starters blijft tot slot op hetzelfde niveau als dezelfde periode een jaar geleden maar blijft nog steeds op recordkoers voor een nieuw jaarrecord.

 

Johann Leten besluit: “We zijn bijna een maand voor de verkiezingen en voorlopig is een harde Brexit vermeden. Dat zorgt nog steeds voor onzekerheid en met de allesbehalve geruststellende berichten uit onze conjunctuurbarometer hebben we nood aan knopen die op korte termijn worden doorgehakt. We presenteren in ons memorandum tien prioriteiten waar politici dringend mee aan de slag moeten. De Limburgse mobiliteits- en arbeidsmarktproblemen vragen bijvoorbeeld om een krachtdadig beleid. Daarnaast zijn er nog tal van punten waar de volgende lichting Limburgse politici na 26 mei mee aan de slag moeten. We vragen de politici dan ook om zich te laten inspireren door ons memorandum en knopen door te hakken.”

 

 

Starters starten sterk in 2019

Het aantal starters in maart 2019 (502) is bijna identiek aan het aantal starters in maart 2018 (507). We zullen nog even moeten afwachten of er sprake is van een kink in de startkabel. Met 1.902 starters voor het eerste kwartaal van 2019 zitten we nog steeds op recordkoers.  

 

Export nog steeds sterkhouder

Voor de verwachte exportwaarde valt het trendpatroon significant neerwaarts uit. Een jaar geleden werd nog een significant opwaarts patroon vastgesteld. Het verwachte verloop van het aantal af te leveren exportattesten vlakt volledig uit en vrij identiek aan dezelfde periode een jaar geleden.

 

De year-to-year differential voor de exportwaarde groeit aan tot 33.09%. Hiermee wordt de waarde van twee maanden geleden (37.18%) opnieuw benaderd. De differential voor de attesten blijft met 8.3% quasi stabiel op het niveau van vorige maand (8.86%). 

 

De regionale conjuncturele ontwikkeling ondervindt sterke steun van de ontwikkeling van de buitenlandse vraag.

 

Nieuwbouw houdt bouwsector in stand

Alle trendpatronen zijn negatief maar alleen de trend in het verwachte verloop van het aantal vergunningen niet residentiële nieuwbouw is significant. De drie trends met betrekking tot de residentiële bouw wijzen op een volledige stagnatie. Voor de residentiële renovatiebouw was dit twaalf maanden geleden ook het geval. Het aantal vergunningen en de te realiseren oppervlakte vertoonden toen een steile neerwaartse trend. De trendpatronen voor de niet residentiële nieuwbouw zijn nu beduidend minder steil neerwaarts gericht dan  in de vergelijkbare periode van vorig jaar.

 

Vorige maand evolueerden alle differentials in de goede richting, maar ze bleven nog overwegend negatief. Nu blijft alleen de marge voor het aantal vergunningen residentiële renovatiebouw nog in de rode zone (-15.65%).  De marge voor het aantal vergunningen residentiële nieuwbouw veert na de -8.33% van vorige maand substantieel op tot 6.26%. Een gelijkaardige en eveneens omvangrijke sprong uit de rode zone doet zich voor in verband met het aantal vergunningen niet residentiële nieuwbouw. Na de zwaar negatieve -12.71% van vorige maand kan nu een solide positieve marge van 10.72% gerapporteerd worden. De marge voor de te realiseren oppervlakte residentiële nieuwbouw explodeert zowat van de marginaal positieve 1.39% van vorige maand tot maar liefst 27.16% nu. Op een gelijkaardige manier wordt de steile terugval van twee maanden geleden in de omvang van de marge voor de te realiseren volumes niet-residentiële nieuwbouw verder gecompenseerd. Vorige maand werd reeds de helft van het verlies goedgemaakt. Deze maand groeit de marge verder aan van 23.73% tot 40.31%. De 54.75% van drie maanden gelden blijft echter voorlopig nog buiten schot.

 

Vorige maand werd een potentiële herneming van de bouwactiviteit in het vooruitzicht gesteld tegen het begin van het derde kwartaal. Op basis van de momenteel beschikbare data zou deze herneming zich reeds medio tweede kwartaal laten voelen.  Deze expansieve evolutie komt quasi volledig op het conto van de nieuwbouw. De renovatiebouw gedraagt zich voorlopig en ook op middellange termijn eerder conjunctuurneutraal. 

 

Personenwagens doen automobiel nog steeds pijn

In de automobielsector blijven de trends neerwaarts gericht. Een jaar geleden geleden werden voor beide voertuigtypes trendpatronen met een vrijwel identieke intensiteit waargenomen.

 

Aan de krimptendens die zich in de loop van de voorbije maanden manifesteerde in de ontwikkeling van de differentials voor beide indicatieve segmenten blijkt stilaan een einde te komen. De marge voor de bedrijfsvoertuigen bereikte vorige maand haar laagste waarde (2.64%) van de voorbije vijf maanden. Nu loopt de marge opnieuw licht op tot 3.81%.  De differential voor de personenwagens blijft weliswaar nog steeds negatief maar evolueert nadrukkelijk richting nulpunt. Na de -5.33% van vorige maand wordt nu een waarde van -2.95% bereikt.

 

Het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen blijft in de loop van de volgende zes maanden nog steeds -2.3% onder het niveau van de periode april – september 2018. Het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens hinkt nog achterop. De positieve marge binnen het segment van de bedrijfsvoertuigen kan dit tekort voorlopig nog niet compenseren.

 

Toerisme voorlopig sterker dan vorig jaar

Alle indicatieve trends blijven opwaarts gericht, maar alleen die met betrekking tot de bezettingsgraden behouden hun significantie. De trendpatronen met betrekking tot aankomsten en overnachtingen zijn qua intensiteit identiek aan die van een jaar geleden. Dit geldt eveneens voor de evolutie van de bezettingsgraad ‘alle logies’.  De trend in het verwachte verloop van de bezettingsraad van de hotels vlakt daarentegen sterk uit in vergelijking met vorig jaar.

 

Het jojo-effect dat vorige maand werd vastgesteld binnen de evolutie van de marges voor aankomsten en overnachtingen blijft onverkort doorspelen. Na een terugval vorige maand in de  marge voor de aankomsten tot een minieme 1.1% mag nu opnieuw een aangroei tot maar liefst 11.33% gerapporteerd worden. De differential voor de overnachtingen loopt op zijn beurt op van 1.38% vorige maand tot 7.52% nu. Voor beide indicatieve segmenten zijn dit de hoogste waarden van de voorbije zes maanden. De marge voor de bezettingsgraad van de hotels krimpt licht van 7.62% vorige maand tot 6.07%  nu. Deze terugval is echter niet van aard om van een significante krimp te spreken.  De differential voor de bezettingsgraad alle logies groeit met 1 % aan tot 2.8%. Dit komt overeen met de gemiddelde waarde van de voorafgaande drie maanden.

 

De toeristische sector vertoont de neiging betere prestaties neer te zetten dan een jaar geleden, en dit op korte en op middellange termijn.    

 

Arbeidsmarkt nog steeds onder druk door krapte

Het trendpatroon in de ontwikkeling van het aantal werkloze vrouwen blijft significant opwaarts gericht. De trend in het verwachte verloop van het aantal mannelijke werklozen vlakt daarentegen volledig uit. Per saldo vertoont de ontwikkeling van de totale werkloosheid daarom ook een positieve trend.

 

De differential voor het aantal werkloze mannen blijft negatief (-5.56%) en wordt ook ruimer dan vorige maand (-4.98%) en twee maanden geleden (-4.49%). Voor de vrouwen (6.62%) blijft de marge quasi stabiel op het niveau van vorige maand (-6.26%). De totale werkloosheid blijft per saldo -6.08% lager dan dezelfde periode een jaar geleden.

 

Johann Leten besluit: “We zijn bijna een maand voor de verkiezingen en voorlopig is een harde Brexit vermeden. Dat zorgt nog steeds voor onzekerheid en met de allesbehalve geruststellende berichten uit onze conjunctuurbarometer hebben we nood aan knopen die op korte termijn worden doorgehakt. We presenteren in ons memorandum tien prioriteiten waar politici dringend mee aan de slag moeten. De Limburgse mobiliteits- en arbeidsmarktproblemen vragen bijvoorbeeld om een krachtdadig beleid. Daarnaast zijn er nog tal van punten waar de volgende lichting Limburgse politici na 26 mei mee aan de slag moeten. We vragen de politici dan ook om zich te laten inspireren door ons memorandum en knopen door te hakken.”
Artikel geplaatst n.a.v. bron:
 
Op:  30-04-2019

Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.
Wil je gratis ondernemersnieuws plaatsen?
 Meer nieuws over Voka Limburg

Hasselt
19-09-2019

Voka – Kamer van Koophandel Limburg en LIOF, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Nederlands Limburg, gaan voortaan nauwer samenwerken. De twee organisaties ondertekenden een samenwerkingsakkoord waarmee ze de unieke positie van de Euregio in Europa willen versterken en de internationale handel willen stimuleren. “De twee Limburgen bieden samen ontzettend veel troeven. Als je die samen...


Meer info

Voka Limburg
Hasselt
12-09-2019

Het innovatieve karakter van Limburg is vandaag de grootste troef voor haar economie. Dat berekende Voka – Kamer van Koophandel Limburg in haar jaarlijkse Toekomstindicator. Hierin bestudeert ze de indicatoren innovatie, talent en internationalisering om een economisch toekomstbeeld te schetsen. “Het verheugt ons om te zien dat de stijgende innovatiesteun in onze provincie haar...


Meer info

Voka Limburg
Hasselt
09-09-2019

Chambers Trophy, de grootste teambuilding-competitie van Limburg, verzamelde dit jaar 111 teams op de site van Sentower Park in Oudsbergen. ‘BCF team’ (Race Productions) ging aan de haal met de overwinning, Wet ’N Wild (Made In Limburg) en ‘Bewatch’ (Bewel) volgden op plaats twee en drie. Het evenement van Voka – Kamer van Koophandel Limburg was dit jaar toe...


Meer info

Voka Limburg
Hasselt
07-09-2019

Na de stemming in het Brits parlement blijft de uitkomst van de brexit nog steeds onzeker. Voka – Kamer van Koophandel Limburg benadrukt dat bedrijven zich met spoed moeten voorbereiden. “Ons team van internationalisatie staat steeds klaar voor advies. Daarnaast lanceren we een expertenpanel van ervaren ondernemers die brexit-vragen beantwoorden”, zegt Johann Leten, gedelegeerd...


Meer info

Voka LimburgAdvertentiesKlik hier voor het nieuws uit
Antwerpen | Limburg | Kempen | Vlaams Brabant | Oost VL | West VL | Brussel | Kust | Maasland |

Media Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
inVlaanderen.be gebruikt cookies en verzamelt gegevens om de gebruikersnelheid te kunnen verbeteren. Meer info: http://www.invlaanderen.be/pagina/privacy

Ok, ik snap het