Klik hier voor het regionaal nieuws uit
Antwerpen | Brabant | Limburg | Kempen | Oost VL | West VL | Brussel | Kust |
Heb je nieuws te melden?
 

Dendermonde Nieuw atelier in het educatief aanbod van de musea: lederbewerking
Zoals reeds gecommuniceerd zitten de musea volop in een veranderingstraject. Naast collectie en inrichting, is ook het educatieve aanbod een belangrijk deel van de werking. In dit kader zijn ze dan ook gestart hun educatieve…Dendermonde
Dendermonde Methode voor collectiewaardering van de stedelijke musea op punt gesteld
De stedelijke musea Dendermonde werken aan een collectiewaardering en zijn daarbij samen met enkele grotere musea bij de eerste in Vlaanderen. Waardering is noodzakelijk in een modern collectiebeheer. De methode om dit doen…Dendermonde
Dendermonde Restauratie van landboeken mogelijk met steun van provinciebestuur
Het stadsbestuur zal binnenkort de authentieke landboeken van Baasrode en Mespelare laten restaureren.  Dat werd op 21 februari door de gemeenteraad beslist. De landboeken uit de 17e eeuw verkeren in een slechte…Dendermonde
Dendermonde Flankerend onderwijsbeleid: signalenkaart armoede basisonderwijs
In 2018 gaat de stad in samenwerking met het Huis van het Kind “De Kroon” en het LOP basisonderwijs van start met een nieuw project in het kader van het flankerend onderwijsbeleid namelijk “signalenkaart…Dendermonde
Dendermonde Nieuwe subsidie ‘vat van de stad’
-Via de subsidie ‘vat van de stad’ wil het stadsbestuur nieuwe en bestaande buurtinitiatieven extra ondersteunen. Dendermondse wijkcomités of bewonersgroepen die een buurt- of straatfeest organiseren om de…Dendermonde
Dendermonde Nieuwe verkeersingrepen goedgekeurd door de gemeenteraad
Om de woning in een zijstraat van de Heirbaan, ter hoogte van Heirbaan 148-160 bereikbaar te maken met een vrachtwagen, wordt in deze zijstraat van de Heirbaan dubbelrichtingsverkeer ingevoerd, komende van de Resedalaan. Dit…Dendermonde
Dendermonde Project fietssnelweg Oudegem/Schoonaarde in volle voorbereiding
Dendermonde zet in op de aanleg van een fietssnelweg langs spoorlijn 53, tussen de Gasthuisstraat via Oudegem tot het station van Schoonaarde. Het project is in volle voorbereiding. De provincie zal instaan voor de aanleg…Dendermonde
Dendermonde Verfraaien pleinen en vernieuwen voetpaden in Tuinwijk: aanvang in voorjaar 2018
Het stadsbestuur heeft beslist werd om de Tuinwijk te verfraaien. De groenvoorzieningen worden opgefrist en de voetpaden worden waar nodig en mogelijk heraangelegd. Informatiemoment op 7 maart 2018. De verfraaiing…Dendermonde
Dendermonde Het stadsbestuur subsidieert vrijetijdsprojecten voor kwetsbare doelgroepen
Via financiële ondersteuning van activiteiten wil het stadsbestuur het vrijetijdsaanbod toegankelijker maken voor personen in armoede. Organisatoren van vrijetijdsactiviteiten die extra inspanningen doen om personen in…Dendermonde

Media Partners

Deze site gebruikt cookies

Ok, ik snap het