Beslissingskader plaatsing tenten bij horeca op de Grote MarktHet voorbije jaar zijn er verschillende aanvragen geweest om tenten te plaatsen bij horecazaken op de Grote Markt.Op vraag van het college van burgemeester en schepenen is er een beslissingskader voor de plaatsing van tenten bij horeca op de Grote Markt opgemaakt, met als doel om meer duidelijkheid te verschaffen voor alle partijen (horeca-uitbaters, het college van burgemeester en schepenen, politie en stadsdiensten).

 

De specifieke ligging van de Grote Markt impliceert dat er rekening moet worden gehouden met bijkomende regelgeving, meer bepaald het beschermingsbesluit van de Grote Markt als monument (MB van 5/1/2004). De Grote Markt is een historisch belangrijke plek binnen het stedelijk weefsel en haar kwaliteiten dienen zowel vormelijk als functioneel gevrijwaard te worden. M.a.w. een sobere en uniforme maar kwaliteitsvolle aankleding van het openbaar domein waardoor de publieke ruimte minimaal belast wordt, is hier aangewezen. 

De plaatsing van tenten op het openbaar domein druist in tegen dit principe. De aanvragen door horecazaken gebeurden voordien vaak als uitbreiding van hun patrimonium met als doel extra tafels te plaatsen, klanten te kunnen laten roken … Alle horeca-uitbaters konden dergelijke aanvragen verschillende keren op jaarbasis indienen; gelet op het gelijkheidsbeginsel dienden deze aanvragen op een identieke wijze behandeld te worden waardoor het risico bestond dat de Grote Markt om de haverklap bezaaid zou staan met tenten

 

. Uiteraard is het niet de bedoeling om de zin voor initiatief van de ondernemers te hypothekeren, anderzijds speelt de ligging hier een belangrijke rol.

Beslissingskader plaatsing tenten bij horeca op de Grote Markt

Er kan een tent geplaatst worden bij een horecazaak mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • 2 maanden op voorhand aanvragen via het evenementenformulier
 • De gehele infrastructuur moet zich bevinden in de zone waarbij deze:
  • niet groter is dan de breedte van de gevel van de horecazaak
  • de afmetingen van de zomer- en winterterrassen respecteren.
  • niet hoger is dan de bovenkant van de luifel.
 • Er kunnen max. 2 aanvragen op jaarbasis toegelaten worden voor max. 3 aaneensluitende dagen, waarin opbouw en afbraak zijn opgenomen.
 • Het niet conflicteert met stadsevenementen zoals bv. tijdens Katuit, Ros Beiaardommegang … De plaatsing van een tent mag stadsactiviteiten geenszins belemmeren.
 • Er geen bijhorende elementen (vb. auto’s) geplaatst worden bij de tent.
 • Bij niet-naleving van de voorwaarden zal er door de stadsdiensten in samenwerking met de politie opgetreden worden waarbij de kosten zullen verhaald worden op de organisator.
 • In het kader van de veiligheid kan de politie bijkomende maatregelen opleggen.

Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de harmonie en de uniformiteit op de Grote Markt grotendeels gevrijwaard blijft. Anderzijds geven ze aan de uitbater toch de kans om op geregelde tijdstippen evenementen te organiseren.

 
Artikel geplaatst n.a.v. bron:
 
Op:  12-02-2019

Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.
Heb je nieuws uit jouw regio en wil je dat hier gratis plaatsen?
 Meer nieuws over Dendermonde

Dendermonde
21-02-2019

Na het herstel van de voetpaden in de Tuinwijk, komen nu de aanwezige pleintjes aan de beurt, waar we zowel de beplanting als de inrichting zullen aanpakken. De heraanleg gebeurt door de stedelijke uitvoeringsdienst in twee fasen. In een eerste fase worden het Basiel De Cockplein en het H. Vandemeulebroeckeplein heringericht. Nadien volgt het Dokter De Witteplein. Meer info en plannetjes zie: ...


Meer info

Dendermonde
Dendermonde
19-02-2019

Naar aanleiding van een ondergrondse rioolrenovatie zullen er op 21 februari 2019 tijdelijke verkeersmaatregelen ingevoerd worden op de Steenweg van Aalst. De werken gaan 1 werkdag duren en zullen aanvangen na de ochtendspits. Om de werken op een veilige manier te kunnen uitvoeren, zullen er verkeerslichten geplaatst worden. Het verkeer kan de werkzone op beurtelingse wijze voorbij rijden. ...


Meer info

Dendermonde
Dendermonde
18-02-2019

Op 20 februari vergaderen de gemeenteraad en OCMW-raad vanaf 20 u. in het Stadhuis, Grote Markt. Iedereen kan de openbare vergadering bijwonen. Lees door voor de agendapunten van de gemeenteraad. Lees door voor de agendapunten van de raad voor maatschappelijk welzijn


Meer info

Dendermonde
Dendermonde
14-02-2019

Het stadsbestuur vernieuwt jaarlijks een aantal voetpaden die in zeer slechte staat zijn, en verwijdert ook voetpaden als deze zelden worden gebruikt of als er goede alternatieven in de onmiddellijke buurt zijn. Zo zetten we in op veiligheid en duurzaamheid. Op de plaats waar we de voetpaden wegnemen, zal er gras worden aangelegd. Het bestuur heeft beslist om de voetpaden in de Diepestraat,...


Meer info

DendermondeAdvertentiesKlik hier voor het nieuws uit
Antwerpen | Brabant | Limburg | Kempen | Oost VL | West VL | Brussel | Kust | Maasland |

Media Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
inVlaanderen.be gebruikt cookies en verzamelt gegevens om de gebruikersnelheid te kunnen verbeteren. Meer info: http://www.invlaanderen.be/pagina/privacy

Ok, ik snap het