Beslissingskader plaatsing tenten bij horeca op de Grote MarktHet voorbije jaar zijn er verschillende aanvragen geweest om tenten te plaatsen bij horecazaken op de Grote Markt.Op vraag van het college van burgemeester en schepenen is er een beslissingskader voor de plaatsing van tenten bij horeca op de Grote Markt opgemaakt, met als doel om meer duidelijkheid te verschaffen voor alle partijen (horeca-uitbaters, het college van burgemeester en schepenen, politie en stadsdiensten).

 

De specifieke ligging van de Grote Markt impliceert dat er rekening moet worden gehouden met bijkomende regelgeving, meer bepaald het beschermingsbesluit van de Grote Markt als monument (MB van 5/1/2004). De Grote Markt is een historisch belangrijke plek binnen het stedelijk weefsel en haar kwaliteiten dienen zowel vormelijk als functioneel gevrijwaard te worden. M.a.w. een sobere en uniforme maar kwaliteitsvolle aankleding van het openbaar domein waardoor de publieke ruimte minimaal belast wordt, is hier aangewezen. 

De plaatsing van tenten op het openbaar domein druist in tegen dit principe. De aanvragen door horecazaken gebeurden voordien vaak als uitbreiding van hun patrimonium met als doel extra tafels te plaatsen, klanten te kunnen laten roken … Alle horeca-uitbaters konden dergelijke aanvragen verschillende keren op jaarbasis indienen; gelet op het gelijkheidsbeginsel dienden deze aanvragen op een identieke wijze behandeld te worden waardoor het risico bestond dat de Grote Markt om de haverklap bezaaid zou staan met tenten

 

. Uiteraard is het niet de bedoeling om de zin voor initiatief van de ondernemers te hypothekeren, anderzijds speelt de ligging hier een belangrijke rol.

Beslissingskader plaatsing tenten bij horeca op de Grote Markt

Er kan een tent geplaatst worden bij een horecazaak mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • 2 maanden op voorhand aanvragen via het evenementenformulier
 • De gehele infrastructuur moet zich bevinden in de zone waarbij deze:
  • niet groter is dan de breedte van de gevel van de horecazaak
  • de afmetingen van de zomer- en winterterrassen respecteren.
  • niet hoger is dan de bovenkant van de luifel.
 • Er kunnen max. 2 aanvragen op jaarbasis toegelaten worden voor max. 3 aaneensluitende dagen, waarin opbouw en afbraak zijn opgenomen.
 • Het niet conflicteert met stadsevenementen zoals bv. tijdens Katuit, Ros Beiaardommegang … De plaatsing van een tent mag stadsactiviteiten geenszins belemmeren.
 • Er geen bijhorende elementen (vb. auto’s) geplaatst worden bij de tent.
 • Bij niet-naleving van de voorwaarden zal er door de stadsdiensten in samenwerking met de politie opgetreden worden waarbij de kosten zullen verhaald worden op de organisator.
 • In het kader van de veiligheid kan de politie bijkomende maatregelen opleggen.

Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de harmonie en de uniformiteit op de Grote Markt grotendeels gevrijwaard blijft. Anderzijds geven ze aan de uitbater toch de kans om op geregelde tijdstippen evenementen te organiseren.

 
Artikel geplaatst n.a.v. bron:
 
Op:  12-02-2019

Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.
Heb je nieuws uit jouw regio en wil je dat hier gratis plaatsen?
 Meer nieuws over Dendermonde

Dendermonde
19-04-2019

Op de vrachtwagenparking van de De Bruynkaai onderzoekt studiebureau ADEDE welke historische elementen uit de vroegere vestinggordel nog onder de grond zitten. De parking is hiervoor parkeervrij gemaakt op 18 en 19 april 2019. Toekomstige herinrichtingen Het agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant een herinrichting van kruispunt Mechelse Poort met fietstunnels. Daarvoor moet ook een...


Meer info

Dendermonde
Dendermonde
19-04-2019

Op 25 april 2019 komen verschillende buurten, wijken en verenigingen weer samen om een kleurrijke, creatieve en volkse stoet in elkaar te steken als voorprogramma voor de grote ommegang. We plannen op 26 april 2020 een volks slotspektakel in de vorm van een kleurrijke en creatieve stoet georganiseerd door wijken, verenigingen en buurten van Dendermonde. Het spektakel wordt een ode aan het Ros...


Meer info

Dendermonde
Dendermonde
18-04-2019

Volledig overzicht: https://www.dendermonde.be/werken-verkeershinder Nieuw in het overzicht: 18/4: archeologische scan zonder graafwerken aan vrachtwagenparking De Bruynkaai, met parkeerverbod 23/4-3/5: Zwarte Beekstraat 11 - mobiele kraan voor dakwerken 24/4: Vlassenbroekbrug – zie hieronder. Verkeershinder verwacht op Vlassenbroekbrug vanaf 24 april AWV laat op de...


Meer info

Dendermonde
Dendermonde
16-04-2019

De toestand van de voetpaden in het Hagewijkpark door boomwortels die omhoog komen vergt een grondige aanpak. De meest onveilige situaties werden reeds weggenomen, maar een integrale aanpak van de wijk dringt zich op. Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om het Hagewijkpark te verfraaien: de groenvoorzieningen worden opgefrist en de voetpaden worden waar nodig en mogelijk...


Meer info

DendermondeAdvertentiesKlik hier voor het nieuws uit
Antwerpen | Brabant | Limburg | Kempen | Oost VL | West VL | Brussel | Kust | Maasland |

Media Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
inVlaanderen.be gebruikt cookies en verzamelt gegevens om de gebruikersnelheid te kunnen verbeteren. Meer info: http://www.invlaanderen.be/pagina/privacy

Ok, ik snap het