Beslissingskader plaatsing tenten bij horeca op de Grote MarktHet voorbije jaar zijn er verschillende aanvragen geweest om tenten te plaatsen bij horecazaken op de Grote Markt.Op vraag van het college van burgemeester en schepenen is er een beslissingskader voor de plaatsing van tenten bij horeca op de Grote Markt opgemaakt, met als doel om meer duidelijkheid te verschaffen voor alle partijen (horeca-uitbaters, het college van burgemeester en schepenen, politie en stadsdiensten).

 

De specifieke ligging van de Grote Markt impliceert dat er rekening moet worden gehouden met bijkomende regelgeving, meer bepaald het beschermingsbesluit van de Grote Markt als monument (MB van 5/1/2004). De Grote Markt is een historisch belangrijke plek binnen het stedelijk weefsel en haar kwaliteiten dienen zowel vormelijk als functioneel gevrijwaard te worden. M.a.w. een sobere en uniforme maar kwaliteitsvolle aankleding van het openbaar domein waardoor de publieke ruimte minimaal belast wordt, is hier aangewezen. 

De plaatsing van tenten op het openbaar domein druist in tegen dit principe. De aanvragen door horecazaken gebeurden voordien vaak als uitbreiding van hun patrimonium met als doel extra tafels te plaatsen, klanten te kunnen laten roken … Alle horeca-uitbaters konden dergelijke aanvragen verschillende keren op jaarbasis indienen; gelet op het gelijkheidsbeginsel dienden deze aanvragen op een identieke wijze behandeld te worden waardoor het risico bestond dat de Grote Markt om de haverklap bezaaid zou staan met tenten

 

. Uiteraard is het niet de bedoeling om de zin voor initiatief van de ondernemers te hypothekeren, anderzijds speelt de ligging hier een belangrijke rol.

Beslissingskader plaatsing tenten bij horeca op de Grote Markt

Er kan een tent geplaatst worden bij een horecazaak mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • 2 maanden op voorhand aanvragen via het evenementenformulier
 • De gehele infrastructuur moet zich bevinden in de zone waarbij deze:
  • niet groter is dan de breedte van de gevel van de horecazaak
  • de afmetingen van de zomer- en winterterrassen respecteren.
  • niet hoger is dan de bovenkant van de luifel.
 • Er kunnen max. 2 aanvragen op jaarbasis toegelaten worden voor max. 3 aaneensluitende dagen, waarin opbouw en afbraak zijn opgenomen.
 • Het niet conflicteert met stadsevenementen zoals bv. tijdens Katuit, Ros Beiaardommegang … De plaatsing van een tent mag stadsactiviteiten geenszins belemmeren.
 • Er geen bijhorende elementen (vb. auto’s) geplaatst worden bij de tent.
 • Bij niet-naleving van de voorwaarden zal er door de stadsdiensten in samenwerking met de politie opgetreden worden waarbij de kosten zullen verhaald worden op de organisator.
 • In het kader van de veiligheid kan de politie bijkomende maatregelen opleggen.

Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de harmonie en de uniformiteit op de Grote Markt grotendeels gevrijwaard blijft. Anderzijds geven ze aan de uitbater toch de kans om op geregelde tijdstippen evenementen te organiseren.

 
Artikel geplaatst n.a.v. bron:
 
Op:  12-02-2019

Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.
Heb je nieuws uit jouw regio en wil je dat hier gratis plaatsen?
 Meer nieuws over Dendermonde

Dendermonde
22-08-2019

De Nederlandse taal spreken en begrijpen is het bindmiddel bij uitstek tussen mensen. Het is een krachtige hefboom om te participeren aan het leven, wonen, leren en werken. De stad Dendermonde heeft de ambitie om de Nederlandse taal aan te moedigen bij volwassenen die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn. Met Caféklap, een oefenkans Nederlands, wil men inspelen op de nood, en wil...


Meer info

Dendermonde
Dendermonde
19-08-2019

De bibliotheek is graag een onderwijspartner wanneer het gaat over taalstimulering, leesplezier, mediawijsheid, informatiebemiddeling en cultuureducatie. Grasduin maar in het aanbod: klasbezoeken, rondleidingen, themakoffers, educatieve materialen, auteurslezingen,www.cultuurwijzer.be/organisation/de-bibliotheek. Bibbezoeken voor klassenRegelmatig de bib bezoeken met de klas? Dat kan! Gedurende...


Meer info

Dendermonde
Dendermonde
19-08-2019

Wielerwedstrijd door Schoonaarde op woensdag 21 augustus: verkeersregelingenDe wielerwedstrijd zal tussen 15 en 20.30 u. door het grondgebied van Schoonaarde trekken. De wielerwedstrijd voor vrije liefhebbers vertrekt in Gijzegem en wordt deels op het grondgebied van Schoonaarde gereden. De omloop in Schoonaarde is als volgt: Rimeirstraat, Langestraat, Nieuwstraat, Schuitteplasstraat,...


Meer info

Dendermonde
Dendermonde
15-08-2019

Ter gelegenheid van de herdenking van de ‘Bevrijding van de stad’ organiseert het stadsbestuur volgende plechtigheden op zondag 1 september 2019: om 9.45 u.: samenkomst aan de Steenweg van Grembergen (achterzijde Citroën garage).Optocht naar het herdenkingsmonument van de slachtoffers van de Scheldebrug (Martelarenlaan).om 10 u.: plechtigheid aan het monument, gevolgd door...


Meer info

DendermondeAdvertentiesKlik hier voor het nieuws uit
Antwerpen | Limburg | Kempen | Vlaams Brabant | Oost VL | West VL | Brussel | Kust | Maasland |

Media Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
inVlaanderen.be gebruikt cookies en verzamelt gegevens om de gebruikersnelheid te kunnen verbeteren. Meer info: http://www.invlaanderen.be/pagina/privacy

Ok, ik snap het