Tewerkstellingskansen blijven positief in BelgiëAanwervingsappetijt blijft stabiel. Amper 2% van de werkgevers van plan mensen te ontslaan
* Voor het 4de kwartaal 2017 landt de Nettotewerkstellingsprognose positief op +3. Dat is relatief stabiel (minus 1 procentpunt) ten opzichte van vorig kwartaal en twee punten hoger vergeleken op jaarbasis.
* De tewerkstellingsdynamiek verschilt opvallend tussen de drie gewesten: optimistisch in Brussel (+7), bescheiden in Wallonië (+4) en voorzichtig in Vlaanderen (+1).
* Acht van de tien bevraagde sectoren voorspellen een positieve tewerkstelling, met de Bouwsector (+10) als koploper.
* Het werkgeversvertrouwen neemt vooral toe in de grote bedrijven (+31).
* Voor het eerst sinds het 2de kwartaal 2008 en het begin van de wereldwijde economische crisis is de Nettotewerkstellingsprognose in geen enkel van de 43 onderzochte landen en gebieden negatief.
* Download of lees het volledige rapport van de Barometer op het Manpower Knowledge Center. U vindt er ook de nieuwe infografiek (www.manpowergroup.be).

Brussel, 12 september 2017 – Volgens de Manpower Barometer die vandaag verschijnt, blijft de aanwervingsappetijt stabiel tijdens het 4de kwartaal 2017. Amper 2% van de 751 werkgevers die ManpowerGroup eind juli in heel het land heeft bevraagd, is van plan om zijn personeelsbestand in te krimpen de komende drie maanden. Omgekeerd zou 5% medewerkers aanwerven, terwijl 93% van de werkgevers zijn loonmassa status quo houdt. Na uitzuivering van de seizoenvariaties bereikt de Nettotewerkstellingsprognose(*) – of het verschil tussen het percentage werkgevers dat medewerkers zal aanwerven en het percentage dat personeel zal ontslaan – opnieuw een positieve score van +3. Dat betekent een lichte terugval (min 1 procentpunt) ten opzichte van vorig kwartaal, maar 2 punten hoger in vergelijking met het 4de kwartaal 2016.

Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux vindt “de resultaten van de Barometer bemoedigend. Voor het eerst sinds het 2de kwartaal 2008 en het begin van de wereldwijde economische crisis is de Nettotewerkstellingsprognose in geen enkel van de 43 landen en gebieden die we bevroegen negatief. Ook de Belgische arbeidsmarkt blijft gunstig evolueren en de perspectieven voor het komende kwartaal blijven positief. De jobcreatie in combinatie met het activeringsbeleid – doel: de werkzoekenden te reïntegreren in de arbeidsmarkt – en de modernisering van de arbeidsmarkt zouden de werkloosheidsgraad(**) moeten blijven drukken. Die trouwens grote verschillen toont tussen de regio’s: 16,9% in Brussel, 14,5% in Wallonië en 7,51% in Vlaanderen.”

Positieve tewerkstellingsvooruitzichten in de drie regio’s
De tewerkstellingsdynamiek voor de komende maanden verschilt opvallend tussen de drie gewesten. Net als vorig kwartaal voorspelt Brussel de grootste tewerkstellingskansen. De Nettotewerkstellingsprognose bereikt er een optimistische score van +6. Dat is vrij stabiel ten opzichte van vorig kwartaal (min 1 procentpunt) en 7 procentpunten hoger vergeleken op jaarbasis. Ook positief nieuws uit Wallonië (+4) waar de Nettotewerkstellingsprognose stijgt met 3 procentpunten ten opzichte van vorig kwartaal en met 5 punten in vergelijking met het 4de kwartaal 2016. De Vlaamse werkgevers houden de voet boven de rem (+1) tot het einde van het jaar. Daarmee zakken ze 3 punten vergeleken met vorig kwartaal en 2 punten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Optimisme in de bouwsector
De werkgevers uit acht van de tien bevraagde sectoren voorspellen dat ze in het 4de kwartaal 2017 mensen zullen aanwerven. De grootste dynamiek vinden we terug in de Bouwsector (+10), de Nettotewerkstellingsprognose stijgt er voor het derde kwartaal op rij. Het werkgeversvertrouwen neemt in dezelfde mate toe in de Horecasector (+6, dat is 4 punten meer dan vorig kwartaal) en komt zo op gelijke voet met de sector Elektriciteit, Gas en Water (+6). Ook positieve geluiden (+5) bij de sectoren Winning van Delfstoffen, Openbare diensten/onderwijs/ gezondheidszorg/ maatschappelijke dienstverlening en de Groot- en Kleinhandel. Na vier kwartalen opvallend optimisme bij de Financiële instellingen/verzekeringen/vastgoed/diensten, stellen de werkgevers hun verwachting naar beneden bij tot +3 (dat is 5 punten lager). Ook in de sectoren Transport, logistiek en communicatie (+1) en de Maakindustrie (-1) is er weinig hoop op extra tewerkstelling. Ten slotte zijn vooral de werkgevers uit de Landbouw/jacht/bosbouw en visserij (-5) van plan om medewerkers te ontslaan de komende maanden.

Vergeleken met vorig kwartaal neemt de Nettotewerkstellingsprognose toe in vier sectoren en daalt ze in vier andere. De vergelijking met dezelfde periode vorig jaar toont een meer positieve evolutie: het werkgeversvertrouwen neemt toe in zes sectoren en daalt in vier.

Hoe groter het bedrijf, hoe groter het vertrouwen
De werkgevers van de vier bedrijfscategorieën (volgens aantal werknemers) hebben positieve vooruitzichten voor het volgende kwartaal. Het zijn de grote ondernemingen (≥ 250 werknemers) die duidelijk het grootste vertrouwen hebben in de toekomst (+31). Eén op de drie bedrijven uit dat segment zegt mensen te zullen aanwerven voor het einde van het jaar. Hoopvolle tewerkstellingskansen ook bij de middelgrote (50-249 werknemers) en kleine ondernemingen met een Nettotewerkstellingsprognose van respectievelijk +14 en +12. In tegenstelling tot hun collega’s van de microbedrijven (< 10 werknemers) die de kat uit de boom kijken (+1).

Meer kans op werk in 42 van de 43 bevraagde landen en gebieden
ManpowerGroup vroeg meer dan 59.000 werkgevers in 43 landen en gebieden naar hun tewerkstellingsvooruitzichten voor het 4e kwartaal 2017. De belangrijkste trends op internationaal niveau zijn:

• Voor het eerst sinds het 2de kwartaal 2008 en het begin van de wereldwijde economische crisis is de Nettotewerkstellingsprognose in geen enkel van de 43 onderzochte landen en gebieden negatief. Op kwartaalbasis verbeteren de vooruitzichten in 23 van de 43 landen en gebieden, zijn ze minder positief in 13 en blijven ze onveranderd in de 7 andere landen. De vergelijking op jaarbasis toont dat Nettotewerkstellingsprognose stijgt in 25 van de 43 landen en gebieden terwijl ze in 15 andere daalt en status quo blijft in 3.

• Sterkste en zwakste tewerkstellingsprognoses. De bedrijven met de grootste tewerkstellingskansen vinden we terug in Japan (+23), Taiwan (+22), Costa Rica (+19), India (+19) en Hongarije (+18). In de Verenigde Staten (+17) houdt de tewerkstelling goed stand en zijn de werkgevers van plan om meer mensen aan te werven het komende kwartaal. In China (+8) is het al twee jaar geleden dat de werkgevers zo optimistisch waren over tewerkstellingskansen. Meer bescheiden voorspellingen echter in Zwitserland (0), in de Tsjechische Republiek (+1) en in Brazilië (+1, een positief saldo voor het tweede opeenvolgende kwartaal na twee jaar lang rode cijfers).

• In de 25 landen in de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika) zijn alle werkgevers, behalve de Zwitserse, van plan om het komende kwartaal meer medewerkers aan te werven. In Zwitserland verwacht men dat de arbeidsmarkt zal stagneren. Op kwartaalbasis vergeleken verbeteren de tewerkstellingskansen in 13 landen, dalen ze in 9 en blijven ze stabiel in 3 landen. Vergelijken we de cijfers op jaarbasis dan neemt de aanwervingsappetijt toe in 15 landen, vermindert hij in 8 landen en blijft hij stabiel in 2. Voor het tweede kwartaal op rij nemen de Hongaarse werkgevers (+18) het voortouw in de EMEA-regio, gevolgd door hun collega’s uit Griekenland (+15, de hoogste score sinds negen jaar), Roemenië (+15) en Bulgarije (+14). Ook optimisme, zij het in mindere mate, in het Verenigd Koninkrijk (+6) waar de Nettotewerkstellingsprognose vrij stabiel blijft vergeleken op zowel kwartaal- als jaarbasis. Maar de werkgevers blijven er op hun hoede onder druk van de lopende brexitonderhandelingen. In Nederland (+6) neemt het werkgeversvertrouwen toe, terwijl het in Duitsland (+5) stabiliseert. Bemoedigende signalen uit Frankrijk (+4) waar het al van 2015 geleden is dat de werkgevers zo hoopvol waren. Die opwaartse trend zien we ook in Italië (+3) waar de Barometer na drie opeenvolgende negatieve kwartalen opnieuw in het groen komt. Dezelfde score in België (+3) en Portugal (+3). En, zoals al aangegeven, stagneert de arbeidsmarkt alleen in Zwitserland (0).

De resultaten voor de volgende ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten worden verspreid op 12 december 2017 (1e kwartaal 2018).

(*) Het cijfer van de Nettotewerkstellingsprognose wordt verkregen door het percentage te nemen van de werkgevers die verwachten dat de totale werkgelegenheid zal stijgen en daarvan het percentage af te trekken van de werkgevers die het volgende kwartaal een daling verwachten van de werkgelegenheid in hun onderneming. Het gaat hier dus om een nettosaldo van tewerkstellingsvooruitzichten dat zowel positief als negatief kan zijn. De commentaren zijn gebaseerd op de gegevens na uitzuivering van de seizoenvariaties, in de mate waarin die beschikbaar zijn.

(**) Werkloosheidsgraad: percentage van de beroepsbevolking dat werkloos is (eind augustus 2017), cijfers van Actiris - Forem - VDAB  


Voorstelling van de Barometer
De ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten (ManpowerGroup Employment Outlook Survey – MEOS) voor het 4e kwartaal van 2017 is tussen 19 en 31 juli 2017 uitgevoerd bij een representatieve steekproef van meer dan 59.000 werkgevers (waarvan 751 in België) uit de openbare sector en de privésector in 43 landen en gebieden.Het doel is de rekruteringsplannen van bedrijven voor het volgende kwartaal te vergelijken met het vorige kwartaal. Alle respondenten hebben op dezelfde vraag geantwoord: “Hoe zal de totale werkgelegenheid in uw onderneming zich het komende kwartaal – dus tot het einde van december 2017 – ontwikkelen in vergelijking met het huidige kwartaal?” Het is het enige onderzoek dat op dergelijke schaal de tewerkstellingsverwachtingen peilt. De enquête is uniek door haar omvang, doel, duur en inhoud. De ManpowerGroup Barometer loopt al meer dan 55 jaar. Het is een van de meest betrouwbare onderzoeken voor de meting van de tewerkstellingsgraad en geldt als een erkende economische indicator.


Sinds het 2e kwartaal van 2008 wordt het TRAMO-SEATS-model toegepast om de seizoenvariaties uit te zuiveren. Daardoor kunnen sommige seizoensgezuiverde data licht afwijken van de cijfers uit vorige edities. Dit model wordt aanbevolen door het Eurostat-departement van de Europese Unie en de Europese Centrale Bank en is internationaal wijdverspreid.
 
Artikel geplaatst n.a.v. bron:
 
Op:  12-09-2017

Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.
Project: Open ondernemerschap!

Wens je meer visibiliteit, meer leads naar je onderneming of product?
Gebruik dan onze voordelige bedrijfspagina en wordt door duizenden bezoekers online gevonden!

Heb je ondernemersnieuws?
 Meer nieuws over Belga Media Support

Brussel
22-06-2018

Mannen met borstkanker krijgen niet dezelfde terugbetaling voor hun medische behandeling als vrouwen. Deze ongelijke behandeling is een directe discriminatie op grond van geslacht. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen formuleert, samen met Kom op tegen Kanker, de Stichting tegen Kanker, de Belgian Society of Medical Oncology, Borstkanker Vlaanderen, Borstkankerman en Vivre comme...


Meer info

Belga Media Support
Gent
22-06-2018

Uniek programma voor versleuteling en databescherming gehost door Emerging Dynamics (EMDYN®) is nu voor het eerst beschikbaar in de gehele EMEA-regio! Cyberverdedigingsexpert Emerging Dynamics (EMDYN®) heeft vandaag aangekondigd dat dSecure®, het nieuwe-generatieprogramma voor informatiebescherming van Global Integrity, Inc. nu beschikbaar is als gehoste service Powered by ...


Meer info

Belga Media Support
Herent
19-06-2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert in de nacht van dinsdag 19 op woensdag 20 juni en in de nacht van woensdag 20 op donderdag 21 juni herstellingen uit aan het wegdek op de Omleiding (N26) in Herent ter hoogte van het kruispunt met de Tildonksesteenweg en het kruispunt met de met de Weggevoerdenstraat. Deze werken worden uitgevoerd tussen 20u ‘s avonds en 6u ‘s morgens. Hinder ...


Meer info

Belga Media Support
Brussel
17-06-2018

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil illegale migratie volledig droogleggen. Dat zegt hij in Het Nieuwsblad. Als het van hem afhangt, verliest iedereen die illegaal de EU probeert binnen te komen - via bootjes of op een andere manier - zijn recht op asiel. Het gaat om een persoonlijk voorstel van de staatssecretaris. "Ik vind dat illegale migratie maximaal moet...


Meer info

Belga Media SupportAdvertentiesKlik hier voor het nieuws uit
Antwerpen | Brabant | Limburg | Kempen | Oost VL | West VL | Brussel | Kust |

Media Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
Deze site gebruikt cookies

Ok, ik snap het