Werken aan Kampenhoutsebaan, meer dan alleen wegenisDe gemeente Zemst werkt, in uitvoering van het Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan voor riolering, gestaag verder aan de uitbouw van het rioleringsstelsel, als het enigszins kan, met rioleringssubsidie. Bij ministerieel besluit werd voor een rioleringsproject in de Kampenhoutsebaan (tussen de Lange Ravestraat en de grens met Kampenhout) en de Tuilstraat te Elewijt een gewestbijdrage van € 1 088 927 vastgelegd.

Een goed geïnformeerd burger is er twee waard!

We gaven veel aandacht aan het betrekken van de langswoners, daarom werden er twee infomomenten georganiseerd .Het eerste moment ging al in de voorontwerpfase door. Tijdens het tweede, vlak voor de werken, werd praktische info gegeven en aanpassingen naar aanleiding van de terechte ingebrachte opmerkingen verduidelijkt.

Aandacht voor fietsers

Omdat de Kampenhoutsebaan in de buurgemeente Kampenhout een beperkte doorstroming voor het verkeer nastreeft werd voor het project op grondgebied van de gemeente Zemst een rijweg ontworpen met hetzelfde objectief. Samen met meerdere deskundigen werd lang en grondig nagedacht over het gekozen wegprofiel. Zemst wil meer aandacht schenken aan de fietsers door de aanleg van een fietspad in de Kampenhoutsebaan. Daarbij ging er extra aandacht fietsers en waterbeheersing. Er werd gekozen voor een dubbelrichtingsfietspad om ruimte te creëren voor de functionele fietsroutes die de Kampenhoutsebaan vormt. Via een combinatie van een weloverwogen riolering en open grachten langs de velden wordt de waterhuishouding dan weer in goede banen geleid.

Snelheidsbeheersing

Snelheid op gemeentelijke wegen is een oud zeer. Maar ook daarover werd nagedacht bij de herinrichting. Via versmallingen, bochtgeleidingen, chicanes, ‘banaantjes’ (een verhoogde strook tussen de twee rijstroken) en dergelijke meer wordt geprobeerd het gedrag van de autobestuurder zoveel mogelijk bij te sturen. Verkeersdrempels en asverschuivingen zullen tenslotte de nodige remkracht in de weegschaal leggen.
Artikel geplaatst n.a.v. bron:
 
Op:  17-04-2018

Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.
Heb je nieuws uit jouw regio en wil je dat hier gratis plaatsen?
 Meer nieuws over Zemst

Zemst
28-06-2018

Het is algemeen geweten dat het zwembad in Hofstade in slechte staat verkeert. Sport Vlaanderen vroeg daarom een onderzoek naar de noodzakelijke investeringen om de zweminfrastructuur aan te passen aan de moderne eisen inzake comfort en veiligheid. De studie wees uit dat er de komende 3 jaar circa € 2 500 000 geïnvesteerd moet worden en dat een grondige renovatie niet meer zinvol is. De...


Meer info

Zemst
Zemst
28-06-2018

Onder het motto 'Mensen verbinden door samen te zingen' trekt Vlaanderen Zingt in de zomer van 2018 weer door Vlaanderen. De gemeente Zemst heeft de eer om deze zomer de nieuwe tournee van Vlaanderen Zingt te openen. Vlaanderen Zingt laat in samenwerking met steden en gemeenten zoveel mogelijk mensen samen zingen op pleinen en markten. Tijdens de meezingavonden van Vlaanderen Zingt...


Meer info

Zemst
Zemst
20-06-2018

Incovo trekt op donderdag 21 juni met mobiele recyclageparken naar de Guldenboomlaan en de Felix Cottageclub om de niet-mobiele inwoners te bedienen. Buurtbewoners zonder auto kunnen hier met hun afval terecht. De intercommunale Incovo en gemeente Zemst merken dat mensen met een beperkte mobiliteit en mensen van bepaalde wijken minder makkelijk de weg naar het recyclagepark vinden. Daarom pakt...


Meer info

Zemst
Zemst
18-06-2018

Op zondag 24 juni 2018 vindt de plechtige herdenking van 100 jaar militaire begraafplaats in Eppegem plaats. Na de plechtigheden wordt de Trésigniesfietsroute voorgesteld aan het grote publiek. Wie dagelijks via de Brusselsesteenweg door Eppegem rijdt, heeft wellicht de militaire begraafplaats al opgemerkt. Tweemaal per jaar kleurt ze zwart-geel-rood als ze bevlagd wordt naar aanleiding...


Meer info

ZemstAdvertentiesKlik hier voor het nieuws uit
Antwerpen | Brabant | Limburg | Kempen | Oost VL | West VL | Brussel | Kust |

Media Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
inVlaanderen.be gebruikt cookies en verzamelt gegevens om de gebruikersnelheid te kunnen verbeteren. Meer info: http://www.invlaanderen.be/pagina/privacy

Ok, ik snap het