Bijna 1 op 2 leefloonbegunstigden heeft reeds een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie!Brussel, 13 april 2018. Sinds de veralgemening van het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) neemt het aantal projecten continu toe. Op basis van het aantal ingediende dossiers stelt de studiedienst van de POD MI een positieve trend vast: 45,2% [1] van alle leefloners hadden in oktober 2017 reeds een GPMI op zak. Omdat de persoonlijke situatie van elke hulpbehoevende anders is, werken steeds meer maatschappelijke assistenten dit plan uit in samenspraak en overleg met de cliënt.

Sinds november 2016 dient iedereen binnen de 3 maanden na hun hulpaanvraag een GPMI aangeboden te krijgen dat is aangepast aan hun persoonlijke situatie en capaciteiten. Het aanbieden hiervan is verplicht voor iedereen jonger dan 25 jaar alsook voor alle nieuwe leefloonbegunstigden [2].

In oktober 2017 hadden 63.582 leefloners een op maat gemaakt traject op zak. Daarvan staan 19.597 GPMI in het teken van studies met een voltijds leerplan. Het moedigt jongeren onder de 25 jaar aan om een diploma te halen met het oog op hun inschakeling op de arbeidsmarkt.

Toename van het aantal leefloners

Zo nam het maandelijks gemiddeld aantal personen die in 2017 een leefloon ontvingen, toe tot 139.871. Dit komt neer op 11,1% meer rechthebbenden t.o.v. dezelfde periode in 2016.

Tijdens de eerste tien maanden van 2017 nam de leefloonpopulatie sterker toe in Vlaanderen (+19,8%) dan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+7,2%) en Wallonië (+9%). De verhouding van het aantal leefloners ten opzichte van het inwonersaantal bedraagt voor de Vlaamse Steden en Gemeenten 5,66 per 1000 inwoners, in Wallonië: 18,20 en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 31,91.

Twee groepen leefloners

Deze populatiegroei van 11,1% valt uiteen in twee grote groepen.

Enerzijds is de toename toe te schrijven aan de effecten van de asielcrisis waarbij de groep van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden een 6,9% aandeel vertegenwoordigen van de totale stijging. Het relatieve belang van de erkende vluchtelingen in de totale leefloonpopulatie is groter in de vijf grote steden  (16,5%), de grote gemeenten (13,8%) en de middelgrote gemeenten (11%). In de kleine gemeenten zijn zij in verhouding minder talrijk (7,1%).

Anderzijds is de toename toe te schrijven aan de toename van het aantal andere rechthebbenden op een leefloon met 4,2%. Hier vinden we voornamelijk personen met een verhoogd risico op armoede (laaggeschoolden, deeltijdse werknemers, eenoudergezinnen, allochtonen, ...). Deze groep blijft de gevolgen ondervinden van de financieel economische crisis, de beperking in de tijd van het recht op een inschakelingsuitkering, …

Een meer diepgaandere analyse is te vinden op de website van de POD Maatschappelijke Integratie of via deze link.

 

[1] Cijfers op basis van dossiers ingediend tot en met oktober 2017

[2] Onder nieuwe leefloonbegunstigden wordt iedereen begrepen die in de laatste 3 maanden geen leefloon heeft ontvangen


Bron: 
POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid
Artikel geplaatst n.a.v. bron:
 
Op:  13-04-2018

Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.
Heb je nieuws te melden?
 Meer nieuws over Belga Media Support

Zaventem
18-04-2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert vanaf donderdag 19 april onderhoudswerken uit op de Leuvensesteenweg (N2) in Zaventem tussen het kruispunt Lange Wagenstraat/Bareelstraat en het kruispunt met de Eversestraat. De aannemer zal er de oude betonplaten vervangen. Tijdens de werken beschikt het verkeer over twee versmalde rijstroken en er geldt een parkeerverbod langs beide kanten van de rijweg....


Meer info

Belga Media Support
Dendermonde
17-04-2018

Hinder op N41: beurtelings verkeer vanaf 23 april Op maandag 23 april start het Agentschap Wegen en Verkeer met de asfaltwerken op de N41 aan de kruispunten van de Neerstraat, Veldstraat en Biezestraat in Hamme. Verkeer op de N41 blijft in beide richtingen mogelijk, maar wordt beurtelings geregeld. Dit zal veel hinder veroorzaken op en rond de N41. Extra signalisatie en tekstkarren zullen...


Meer info

Belga Media Support
Asse
17-04-2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert vanaf woensdag 18 april punch-out herstellingen uit op de Pontbeeklaan (N9) in Asse tussen de R0 en de Kortemansstraat. Het verkeer zal in beide rijrichtingen t.h.v. de verschillende werfzones over 1 rijstrook worden geleid.


Meer info

Belga Media Support
Temse
17-04-2018

Hinder op N41: beurtelings verkeer vanaf 23 april Op maandag 23 april start het Agentschap Wegen en Verkeer met de asfaltwerken op de N41 aan de kruispunten van de Neerstraat, Veldstraat en Biezestraat in Hamme. Verkeer op de N41 blijft in beide richtingen mogelijk, maar wordt beurtelings geregeld. Dit zal veel hinder veroorzaken op en rond de N41. Extra signalisatie en tekstkarren zullen...


Meer info

Belga Media SupportAdvertentiesKlik hier voor het nieuws uit
Antwerpen | Brabant | Limburg | Kempen | Oost VL | West VL | Brussel | Kust |

Media Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
Deze site gebruikt cookies

Ok, ik snap het