Klik hier voor het regionaal ondernemersnieuws uit
Antwerpen | Brabant | Limburg | Kempen | Oost VL | West VL | Brussel | Kust |
Heb je nieuws te melden?
 

BrusselZuhal Demir lanceert bijkomende MIRIAM-projecten om meer alleenstaande moeders met een leefloon uit de armoede te helpen
Brussel, 8 maart 2018. Op de internationale vrouwendag stelt de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir, extra middelen ter beschikking voor nieuwe MIRIAM-projecten. Het initiatief dat ondertussen twee jaar…Belga Media Support
BrusselBeslissingen van de Vlaamse Regering - Ministerraad van 09 februari 2018
Rechtspositieregeling Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois Na onderhandelingen met de sociale partners wijzigt de Vlaamse Regering definitief het…Belga Media Support
BrusselToestand van de federale staatsschuld per eind januari 2018
In de loop van de maand januari 2018 is de schuld van de federale Staat met 3,235 miljard euro toegenomen, tot 389,149 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld…Belga Media Support
AntwerpenMinister-president Bourgeois trapt campagne Heerlijk Helder af
Op maandag 5 februari geeft minister-president Geert Bourgeois met de Heerlijk Helderdag het startschot voor de Heerlijk Heldercampagne, die focust op heldere en duidelijke communicatie vanuit de Vlaamse overheid. De…Belga Media Support
BrusselBeslissingen van de Vlaamse Regering - Ministerraad van 19 januari 2018
Werkprogramma Europese Commissie 2018 Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois De Vlaamse Regering duidt de voorstellen aan uit het Werkprogramma 2018 van de Europese Commissie die prioritair relevant zijn…Belga Media Support
BrusselWijzigingen inzake verkiezingen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed dat verschillende wijzigingen aanbrengt inzake verkiezingen. Dit voorontwerp verzamelt…Belga Media Support
BrusselBevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de bevordering van de tewerkstelling in…Belga Media Support
BrusselMinisterraad via elektronische procedure van 20 december 2017
Opkoopregeling groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Op voorstel van viceminister-president Bart Tommelein Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar Energiebesluit van 19 november…Belga Media Support
BrusselEerste indrukken over grootschalige oefening met simulatie van terroristische aanslagen
Op 30 november 2017 heeft het Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) in samenwerking met de federale diensten van de gouverneurs van Luik en Waals-Brabant een crisisoefening georganiseerd in het kader van het nationaal…Belga Media Support

Media Partners

Deze site gebruikt cookies

Ok, ik snap het