Begraafplaats OudegemOmvorming ereperk en toegangsweg begraafplaats Oudegem is klaar.
Dendermonde werkt verder aan een natuurbegraafplaats en de mogelijkheid om de as uit te strooien op de Schelde.

1. Omvorming oud-strijdersperk en nieuwe toegangsweg klaar
Op de gemeenteraad van 19 oktober 2016 werd er een nieuw visieplan voor de begraafplaats Oudegem goedgekeurd. Dit visieplan omvat verschillende elementen: het bouwen van een afscheidsruimte, het vernieuwen van de kinderbegraafplaats waaronder het plaatsen van een paddenstoel en elfenboom, grasperken aanleggen en het hervormen van het oud-strijdersperk.

De kinderbegraafplaats werd reeds vernieuwd in maart 2017.
In augustus 2018 werd gestart met de aanleg van nieuwe wandelpaden op de begraafplaats, gevolgd door de aanleg van een nieuw ereperk in de maand september. Uit respect voor de oud-strijders werd er gekozen om de bestaande zerken, die zeer dun en fragiel waren geworden, te vervangen door liggende elementen in het gras. Deze werkzaamheden zijn nu klaar.

In het najaar wordt de groenaanplanten op de begraafplaats verder gezet en in 2019 staat de verdere verfraaiing van de begraafplaats op de planning:
• het plaatsen van een afscheidsruimte
• de vernieuwing van het voorplein van de begraafplaats
• de uitbreiding van de begraafplaats met nieuwe urnenvelden
• de ontruiming van verwaarloosde zerken

2. Oproep naar locaties voor een natuurbegraafplaats
Op 26 oktober 2016 werd het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging gewijzigd, waardoor het voor de lokale besturen mogelijk is geworden ecologische urnenvelden en natuurbegraafplaatsen voor het uitstrooien van as in te richten. De wijziging van het decreet speelde daarmee in op de stijgende vraag naar een meer persoonlijke invulling van de laatste rustplaats en de evolutie naar het steeds meer op zoek gaan naar natuurvriendelijkere alternatieven daarvoor. Gemeenten kunnen nu zelf publieke domeinen, andere dan de traditionele begraafplaats, op hun grondgebied aanduiden waar assen mogen worden uitgestrooid en/of composteerbare urnen mogen worden begraven.
De stad Dendermonde ging reeds op zoek naar alternatieve begraafwijzen om tegemoet te komen aan de mogelijkheid de nieuwe manier van begraafplaatsen.
 

Er zijn 2 alternatieven op de traditionele manier van begraven.

1. Natuurbegraven
Op een natuurbegraafplaats worden de overledenen toevertrouwd aan de natuur. Daarbij dient ervoor te worden gezorgd dat men enkel gebruik maakt van ecologische materialen.
De markering van de plaats van begraven is vergankelijk. Vaak in de vorm van een boorschijf met inscriptie of herinneringsboom. Nabestaanden kunnen de gedenkplek altijd vinden. Voor anderen zal het graf steeds minder opvallen. Planten heroveren de omgewoelde aarde. Met de wisseling van de seizoenen en het verstrijken van de jaren valt het groen als een deken over het graf.

Vlaanderen telt al een aantal begraafplaatsen die natuurlijk begraven benaderen; onder meer de begraafplaats Heimolen – Sint-Niklaas, Schoonselhof – Antwerpen, Wevelgem, een urnenbos in Roeselare, Beveren, Beringen en Lommel.
Een eerste echte natuurbegraafplaats kwam er in het voorjaar van 2018 in Zoersel.
Er werd reeds enig denkwerk gedaan rond deze manier van begraven in Dendermonde en men kwam tot volgende bevindingen:
Om in de natuur te kunnen begraven is het allereerst belangrijk om over een stuk grond te beschikken. Op dit stuk grond dienen ofwel heel wat natuurlijke elementen aanwezig te zijn of moet geïnvesteerd worden in het aanplanten van groen. We spreken hier dan over een grote oppervlakte waar het binnen de ruimtelijke structuur van de stad mogelijk is om deze ook als natuurbegraafplaats te ontwikkelen.
Momenteel beschikken wij als stadsbestuur in Dendermonde niet over een geschikte ruimte waar we natuurbegraven kunnen introduceren. De verdere zoektocht naar een perfecte locatie zal worden verder gezet. Suggesties mogen steeds doorgegeven worden. Deze zullen dan verder onderzocht worden.

2. As uitstrooien over de schelde
Er is ook meer en meer vraag om de as uit te strooien op de Schelde. De stad Antwerpen biedt reeds deze mogelijkheid. Op de Scheldekaaien ter hoogte van het Loodswezen kunnen families vanaf de oever afscheid nemen van hun dierbaren die de Schelde als laatste rustplaats kozen. Via een biologisch afbreekbare zee-urne kan de as van de overleden op een veilige manier toevertrouwd worden aan de rivier. Het is enkel toegelaten een biologisch afbreekbare zee-urne te gebruiken. Er mogen enkel echte bloemen of bloemblaadjes mee in het water, geen bloemenkransen of niet afbreekbare materialen.

Ook voor deze manier van begraven gingen we reeds op zoek naar geschikte locaties in Dendermonde. De volledige uitwerking en de praktische mogelijkheden zullen nog verder te worden uitgewerkt. Dit gebeurt in samenspraak met De Waterweg vermits de Schelde geen eigendom is van de stad.
Artikel geplaatst n.a.v. bron:
 
Op:  11-10-2018

Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.
Heb je nieuws uit jouw regio en wil je dat hier gratis plaatsen?
 Meer nieuws over Dendermonde

Dendermonde
21-02-2019

Na het herstel van de voetpaden in de Tuinwijk, komen nu de aanwezige pleintjes aan de beurt, waar we zowel de beplanting als de inrichting zullen aanpakken. De heraanleg gebeurt door de stedelijke uitvoeringsdienst in twee fasen. In een eerste fase worden het Basiel De Cockplein en het H. Vandemeulebroeckeplein heringericht. Nadien volgt het Dokter De Witteplein. Meer info en plannetjes zie: ...


Meer info

Dendermonde
Dendermonde
19-02-2019

Naar aanleiding van een ondergrondse rioolrenovatie zullen er op 21 februari 2019 tijdelijke verkeersmaatregelen ingevoerd worden op de Steenweg van Aalst. De werken gaan 1 werkdag duren en zullen aanvangen na de ochtendspits. Om de werken op een veilige manier te kunnen uitvoeren, zullen er verkeerslichten geplaatst worden. Het verkeer kan de werkzone op beurtelingse wijze voorbij rijden. ...


Meer info

Dendermonde
Dendermonde
18-02-2019

Op 20 februari vergaderen de gemeenteraad en OCMW-raad vanaf 20 u. in het Stadhuis, Grote Markt. Iedereen kan de openbare vergadering bijwonen. Lees door voor de agendapunten van de gemeenteraad. Lees door voor de agendapunten van de raad voor maatschappelijk welzijn


Meer info

Dendermonde
Dendermonde
14-02-2019

Het stadsbestuur vernieuwt jaarlijks een aantal voetpaden die in zeer slechte staat zijn, en verwijdert ook voetpaden als deze zelden worden gebruikt of als er goede alternatieven in de onmiddellijke buurt zijn. Zo zetten we in op veiligheid en duurzaamheid. Op de plaats waar we de voetpaden wegnemen, zal er gras worden aangelegd. Het bestuur heeft beslist om de voetpaden in de Diepestraat,...


Meer info

DendermondeAdvertentiesKlik hier voor het nieuws uit
Antwerpen | Brabant | Limburg | Kempen | Oost VL | West VL | Brussel | Kust | Maasland |

Media Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
inVlaanderen.be gebruikt cookies en verzamelt gegevens om de gebruikersnelheid te kunnen verbeteren. Meer info: http://www.invlaanderen.be/pagina/privacy

Ok, ik snap het