Eerste resultaten participatietrajectHet lokaal bestuur van Wevelgem is in volle voorbereiding van de opmaak van het meerjarenplan. Belangrijk is dat ook de mening van de burger in dit verhaal meegenomen wordt. Onder meer via een enquête, die we naar 1600 inwoners ouder dan 16 jaar hebben gestuurd, peilden we naar wat er leeft onder de burgers. Daar kwamen alvast enkele interessante tendensen uit naar boven.

Van de 1600 inwoners die een enquête toegestuurd gekregen hebben, hebben 628 de enquête ingevuld. Dat is een vrij goede respons. De enquête kon ook door andere inwoners ingevuld worden. Met de antwoorden van die 628 deelnemers hebben we alvast representatieve antwoorden. Die mensen werden immers lukraak uitgekozen, en zij vormen dus een echte doorsnee van onze Wevelgemse bevolking.

Van alle respondenten werd ook de deelgemeente bijgehouden (Wevelgem 58,6 %, Gullegem 25,2% en Moorsele 16,2%) en ook de leeftijd (16-40 jaar: 35,9%, 41-65: 39,9% en 65+: 24,3%). Dergelijke info is nuttig om bepaalde antwoorden te analyseren. Zo polsten we in een bepaalde vraag naar de organisatie van de vakantiewerking. 56,1% van de respondenten gaf aan dat ze naast de klassieke speelpleinwerking ook graag thematische vakantiekampen wil, waar kinderen een volledige week met een bepaald thema bezig zijn. 43,9% gaf aan te kiezen voor klassieke speelpleinwerking aan een basiskostprijs. Het waren echter vooral oudere respondenten die dit antwoord aankruisten. De doelgroep ‘ouders’ kiezen met andere woorden dus veel duidelijker voor de thematische kampjes die de klassieke speelpleinwerking aanvullen.

Een andere tendens onder het thema ‘spelen’: maar liefst 81,6% vindt dat er een mix moet zijn van klassieke speelpleinen met speeltoestellen met speelterreinen met natuurlijke speelelementen zoals een grasveldje, hellingen, een avonturenpad met boomstammen, enz. Dat betekent dat de burger onze speelweefselvisie kan smaken, en dat we dus op de ingeslagen weg verder mogen.

Ook iets waar we bevestigd in worden: 71,1% vindt dat er groenzones mogen zijn waar de natuur zijn gang mag gaan. Amper 28,3% kiest voor een traditioneel ingerichte groenaanleg. Het hoeft dus met andere woorden allemaal niet zo ‘strak’ en perfect onderhouden, ook al doen we hier uiteraard wat van de gemeente verwacht wordt.

Een van de opvallendste zaken die uit de enquête naar voren kwamen, is dat de inwoner van onze gemeente het belang van ‘koning auto’ steeds minder vaak voorop stelt.

Op de vraag waar we eerst en vooral rekening mee moesten houden in de plannen voor de centra, antwoordde maar liefst 71,1% van onze inwoners dat ze vooral wil dat er plaats wordt voorzien voor voetgangers, fietsers en groen. Slechts 28,9% vindt dat de auto eerst en vooral een plaats moet krijgen, met vlot autoverkeer en voldoende parkeermogelijkheden.

67,3% verklaarde zich akkoord met de stelling dat op de centrumparkings enkel parkeerplaatsen moeten voorzien worden voor kortparkeren (blauwe zone), personen met een handicap of elektrische deelwagens. 32,7% verklaarde zich daarmee niet akkoord.

69,9% is bereid om parkeerplaatsen op te geven of eenrichtingsverkeer in te voeren om fietspaden in het centrum aan te leggen. Amper 25,1 % geeft dan weer aan voor korte verplaatsingen binnen de gemeente voor de auto te kiezen, de overige 74,9% kiest voor de fiets of gaat te voet.

We hebben ook gepolst naar de bereidheid van de burger om onze kerken een her/nevenbestemming te geven. Amper 8,3% van de burgers vindt dat een kerk enkel een religieuze functie mag hebben. De overige bewoners vinden dat een kerk ook voor andere activiteiten gebruikt kan worden.

Uit onze vraag naar de investeringen die onze gemeente doet in sportinfrastructuur gaf 59,1% van de mensen aan dat de gemeente én de sportclubs samen verantwoordelijkheid moeten nemen om sportinfrastructuur uit te bouwen en beheren. 28,7% wil dat de gemeente voldoende infrastructuur voorziet waar de individuele sporter gebruik kan van maken. Wellicht zit de stijgende populariteit van individuele sporten zoals lopen en fietsen daar voor iets tussen. Amper 12,1% verwacht dat de gemeente voldoende infrastructuur aanbiedt, zodat élke vraag vanuit clubs beantwoord kan worden. 

Ook naar de verwachtingen over de dienstverlening hebben we even gepolst. 81,5% vindt dat de huidige manier van werken behouden mag blijven: een combinatie van vrije toegang tijdens de openingsuren, en de mogelijkheid om ook op afspraak langs te komen.

Ook over sociale thema’s hebben onze burgers een uitgesproken mening. 70,3% vindt dat het belangrijk is dat vrijwilligers zich inzetten om zorg te dragen binnen hun wijk en buurten, om mensen zonder persoonlijk netwerk op te vangen. Amper 29,7% vindt dat de gemeente personeel moet inzetten om die mensen op te zoeken in wijken en buurten. Dat ligt volledig in lijn met ons project ‘Zorgzaam Gullegem’, waarbij de gemeente echt probeert om de sociale cohesie in de buurt te versterken, zodat mensen elkaar kunnen helpen.

70% vindt dat de gemeente eenzame mensen naar bestaande vrijetijdsactiviteiten moet lokken door ze toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen. Slechts 30% vindt dat de gemeente zelf actief moet zijn in de wijk en zelf naar mensen moet toestappen.

 

  • Opgepast: op www.inspraak.wevelgem.be kunnen inwoners nog steeds hun eigen voorstellen plaatsen. Dat loopt door tot na de verlofperiode. De voorstellen die daar worden geplaatst, zullen als inspiratie dienen bij de opmaak van het meerjarenplannen.
  • Ook op www.inspraak.wevelgem.be vind je (tegen deze middag) alle resultaten van de enquêteArtikel geplaatst n.a.v. bron:
 
Op:  20-07-2019

Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.
Heb je nieuws uit jouw regio en wil je dat hier gratis plaatsen?
 Meer nieuws over Wevelgem

Wevelgem
02-08-2019

Stemmen jullie ook? Onze bib is geselecteerd voor de tweejaarlijkse wedstrijd Beste Bibliotheek van Vlaanderen en Brussel, een initiatief van het vakblad Bibliotheekblad met steun van de VVBAD.Als we winnen mogen we onze bib twee jaar lang de Beste bibliotheek van Vlaanderen en Brussel noemen. We werden genomineerd door mensen uit het vakgebied, met andere woorden: collega-bibliothecarissen. Dit...


Meer info

Wevelgem
Wevelgem
24-07-2019

Het project met The Crystal Ship, een culturele organisatie die gespecialiseerd is in hedendaagse kunst in de openbare ruimte, krijgt een vervolg. Vorig jaar werden twee muren in onze gemeente beschilderd met twee kustwerken: De Dromer van Joachim Lambrechts in de Koningin Fabiolastraat in Gullegem en Julie met de rozen in de Rozenstraat in Moorsele. Het schepenollege heeft nu beslist een...


Meer info

Wevelgem
Wevelgem
05-07-2019

Op 22 september vindt in onze gemeente opnieuw de tweejaarlijkse Alpro Leiemarathon plaats. De recentste editie van het loopevent, waar je een volledige of halve marathon kan lopen of een kortere afstand van 5 of 10 km, lokte meer dan 2000 deelnemers. Dit jaar mag de organisatie er voor de tweede keer al het Belgisch kampioenschap halve marathon op poten zetten. En er is nog een...


Meer info

WevelgemAdvertentiesKlik hier voor het nieuws uit
Antwerpen | Limburg | Kempen | Vlaams Brabant | Oost VL | West VL | Brussel | Kust | Maasland |

Media Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
inVlaanderen.be gebruikt cookies en verzamelt gegevens om de gebruikersnelheid te kunnen verbeteren. Meer info: http://www.invlaanderen.be/pagina/privacy

Ok, ik snap het