30 vrijwilligers hulpverlener-ambulancier (m/v) gezochtHulpverleningszone Brandweer Westhoek werft aan:

30 vrijwilligers hulpverlener-ambulancier (m/v) 

 

De functie van hulpverlener-ambulancier behoort tot het ambulancepersoneel dat geen brandweerman is. Deze selectieprocedure telt niet voor de aanwerving als beroepspersoneelslid, maar uitsluitend voor aanstelling als vrijwilliger. De te leveren prestaties zijn variabel, met een maximum van 24 u gemiddeld per week over 1 kalenderjaar.

Je werkt in een flexibele dienstregeling via oproep door het hulpcentrum West-Vlaanderen. Wanneer de ambulance op 5 minuten uitrijtijd staat, moet de ambulancier van dienst ervoor zorgen dat hij binnen de 5 minuten in de kazerne is en met de ambulance vertrekt. Wanneer de ambulance op 2 minuten uitrijtijd werkt, verblijf je in de standplaats van de ambulance.

Functieomschrijving

De hulpverlener vervoert niet alleen een slachtoffer, hij behandelt het slachtoffer volgens zijn kennis en kunde en brengt ook zeer belangrijke informatie van de plaats van het noodgebeuren naar het ziekenhuis over.

Hij zorgt ervoor dat de ambulance steeds operationeel is; onderhouds- en administratieve taken worden stipt uitgevoerd.

Aanwervingsvoorwaarden

Om een geldige kandidaat te zijn, moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn uiterlijk op 23 april 2017:

  1. Belg zijn of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland;
  2. tenminste 18 jaar oud zijn;
  3. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (aan de hand van een uittreksel uit het strafregister model 2 dat minder dan 3 maanden oud is);
  4. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
  5. in orde zijn met de dienstplichtwetten;
  6. houder zijn van een rijbewijs B;
  7. houder zijn van een diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot functies van niveau C binnen de federale overheid (3de graad secundair onderwijs);

Selectieprocedure

  • Een vergelijkend examen dat bestaat uit een mondeling interview, bedoeld om de motivatie, de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de zone te testen, aangevuld met een bijkomende praktische proef omtrent de basishandelingen van eerste hulpverlening, vindt plaats tussen 5 mei en 20 mei in de brandweerpost van Ieper (Minneplein 1A, 8900 Ieper). Het examen vindt plaats op weekdagen ’s avonds en op zaterdag overdag.
  • Een eliminerend medisch onderzoek bij de arbeidsgeneesheer.

Wervingsreserve: 2 jaar. De geldigheidsduur kan ten hoogste twee keer voor twee jaar verlengd worden.

Toelating tot de stage en benoeming

De geslaagde kandidaten worden door de raad toegelaten tot de aanwervingsstage in orde van rangschikking resulterend uit de zonale proeven.

Ons aanbod

Bruto uurloon: 12,61 euro (beginwedde) als stagiair.
14,53 euro na de stage + evolutie in de salarisschaal.

Interesse?

Meer info, de infobrochure en een uitgebreide functiebeschrijving kan je krijgen bij de dienst personeel & HR op tel. 058 33 26 60 of op www.hvwesthoek.be (onder de rubriek werken bij de brandweer).

De kandidaturen worden uiterlijk op zondag 23 april 2017 gericht aan de voorzitter van het zonecollege HV Westhoek, Zeelaan 37 te 8670 Koksijde, en omvatten een sollicitatiebrief, curriculum vitae en een kopie van het gevraagde diploma en kopie van het rijbewijs. Dit kan zowel per post als per mail op sollicitaties.brandweer@koksijde.be. Onvolledige kandidaturen zullen niet aanvaard worden.

Voor alle geïnteresseerden wordt een infovergadering georganiseerd in het Jan Yperman Ziekenhuis op dinsdag 18 april 2017 om 19u30. Je krijgt uitleg over de werking van de ambulancedienst, de Hulpverleningszone Brandweer Westhoek en de selectieprocedure
Artikel geplaatst n.a.v. bron:
 
Op:  23-03-2017

Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.
Heb je nieuws te melden?
 Meer nieuws over Veurne

Veurne
17-05-2018

Op 14 mei 2018 overhandigde de gemeentelijke lagere School Steenkerke “De Kleine Reus” een cheque aan De Netzak, dit n.a.v. een bod op het schilderij rond Delvaux dat voor het publiek te koop werd gesteld tijdens Historisch Veurne. Tijdens ‘Historisch Veurne’ op 14 april werd in het park het schilderij rond Delvaux verkocht. Dit schilderij werd door de lagere...


Meer info

Veurne
Veurne
17-05-2018

Op 4 mei kreeg de Seniorenadviesraad Veurne de collega’s uit Geraardsbergen over de vloer. Tijdens een mooie dag werd veel uitgewisseld, werd inspiratie geput uit de werkingen. Het bezoek aan het museum Vrij Vaderland, werd gevolgd door een maaltijd in het dienstencentrum De Zonnebloem. Na de middag kreeg het genootschap dan weer een bezoek aan het Bakkerijmuseum voorgeschoteld. Een fel...


Meer info

Veurne
Veurne
17-05-2018

Op 12 mei 2018 opende het clubhuis van de Westhoek Kajakclub Veurne vzw officieel zijn deuren. De bouwvergunning voor het clubhuis in het Vaubanpark werd in 2016 afgeleverd. Er werd ook een openbaar toilet voorzien. Het clubhuis werd gebouwd met eigen inbreng van de Westhoek Kajakclub als bouwheer, en een financiële inbreng van Stadsbestuur Veurne (145.000 EUR) en de Provincie...


Meer info

Veurne
Veurne
17-05-2018

Op 15 mei 2018 werd Jacques Lazoore ontvangen op het stadskantoor “de Seylsteen”. Hij ontving het gouden ereteken van de laureaat van de arbeid van het koninklijk instituut der eliten van de arbeid, dit in de sector autohandel, garages, koetswerk, auto-onderdelen, materieel voor land- en tuinbouw en voor burgerlijke bouwkunde/ fietsen, bromfietsen, motorrijwielen.


Meer info

VeurneAdvertentiesKlik hier voor het nieuws uit
Antwerpen | Brabant | Limburg | Kempen | Oost VL | West VL | Brussel | Kust |

Media Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
Deze site gebruikt cookies

Ok, ik snap het