Deskundige brandpreventie (voltijds, contractueel, niveau B1-B3)De zone
Sinds de start van de zone op 1 januari 2015 hebben 7 brandweerposten, die 15 Kempische gemeenten beschermen, zich gebundeld en vormen ze samen brandweer zone Kempen. Momenteel zetten zo’n 350 vrijwilligers, beroepsbrandweermannen en ondersteunend administratief personeel zich dagelijks in om de veiligheid van de inwoners van ons grondgebied te garanderen.
Om ons team te versterken, zijn we op zoek naar een deskundige brandpreventie voor onmiddellijke indiensttreding. Er wordt een wervingsreserve aangelegd van 2 jaar.

Jobinhoud
De deskundige brandpreventie controleert het brandveilig gebruik van gebouwen en instellingen aan de hand van de reglementering en brandpreventieverslagen. Daarnaast rapporteert hij na locatiebezoek aan de leidinggevende en de gebruiker.
 Je controleert het brandveilig gebruik van bouwwerken en inrichtingen.

 • Je handelt meldingen en vragen op het gebied van brandveiligheid af.
 • Je voert de controles uit volgens de van toepassing zijnde procedure.
 • Je bent in staat om je werkzaamheden efficiënt te plannen, effectief uit te voeren en tijdig capaciteitsproblemen te signaleren.
 • Je voert zo nodig hercontroles uit.
 • Je hebt kennis van de geldende regelgeving.
 • Je maakt rapportages naar aanleiding van controles op basis van de basisnormen, gewestelijke, gemeenschaps- of lokale reglementering.
 • Je maakt rapportages als reactie op meldingen en vragen.

  Je bent iemand:
 • met loyaliteit, integriteit en plichtsgevoel.
 • die zowel zelfstandig als in samenwerkingsverband kan werken.
 • die steeds kwaliteitsvol tewerk gaat.

  Toelatingsvoorwaarden
  De kandidaten dienen op de uiterste inschrijvingsdatum, 24 mei 2018, minimaal te voldoen aan volgende voorwaarden:
 • Je beschikt over een bachelorsdiploma.
 • Belg zijn of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland. 
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de functie (te bewijzen via een recent uittreksel uit het strafregister).
 • De burgerlijke en politiek rechten genieten.
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

  De selectieprocedure
  De selectieprocedure bestaat uit twee delen:
 • Een schriftelijke proef op computer
 • Een mondelinge proef

  Zowel de schriftelijke als de mondelinge proef staat op 50 punten. Om geslaagd te zijn moet je minstens 50% van de punten halen.
  De twintig hoogst gerangschikte kandidaten op de schriftelijke proef, worden uitgenodigd voor de mondelinge proef.
  De exacte data van de proeven worden later meegedeeld.

  Aanwervingsvoorwaarde
  Binnen de periode van twee jaar moet de kandidaat het getuigschrift PREV-1 en PREV-2 behaald hebben.  

  Hoe inschrijven
  Kandidaturen worden gericht aan Brandweer zone Kempen, t.a.v. personeelsdienst op volgend e-mailadres: vacature@brandweerzonekempen.be
  De uiterste datum voor het indienen van de kandidaten wordt vastgelegd op donderdag 24 mei 2018. De datum van verzending van het e-mailbericht wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur werd ingediend.
  Enkel kandidaturen die onderstaande onderdelen bevatten, worden weerhouden:
 • CV
 • Motivatiebrief
 • Kopie van je hoogst behaalde diploma
 • Uittreksel uit het strafregister
 • Kopie van je identiteitskaart

  Wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan via email of telefoon contact op met de personeelsdienst via vacature@brandweerzonekempen.be of 014 56 66 43.

  Functiebeschrijving deskundige_Brandpreventie.pdArtikel geplaatst n.a.v. bron:
 
Op:  24-04-2018

Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.
Heb je nieuws te melden?
 Meer nieuws over Mol

Mol
24-05-2018

Cultuurcentrum ’t Getouw zoekt verenigingen of clubs die tijdens de openluchtfilms op vrijdagen 6 en 20 juli, en 3 en 17 augustus de drankstand willen uitbaten. Wie belangstelling heeft, neemt voor 15 juni contact op met het cultuurcentrum. De opbrengst uit de activiteit is voor de uitbater, maar deze moet wel alle nodige tapinfrastructuur en drank voorzien. De vertoningen vinden bij goed...


Meer info

Mol
Mol
24-05-2018

Op maandagmorgen 4 juni kuist de groendienst de fietsenstalling op achteraan ’t Getouw. Kom je met de fiets, plaats deze dan in de overdekte fietsenstalling vooraan ’t Getouw of in de fietsenrekken aan de kant van de bibliotheek. Zo wordt je fiets niet vuil van het opwaaiend stof. Plaats je je fiets toch in het fietsenrek achteraan ’t Getouw, dan is dit op eigen risico....


Meer info

Mol
Mol
24-05-2018

Maandag 4 juni start een aannemer in opdracht van het gemeentebestuur met het heraanleggen van de voetpaden in de Rozenberg. De volledige opdracht is normaal gezien afgerond voor midden juli. Door de vele werken aan de nutsleidingen de afgelopen jaren bevinden alle voetpaden in de Rozenberg zich in een gebrekkige staat. Dit betekent dan ook dat alle voetpaden worden vernieuwd, met uitzondering...


Meer info

Mol
Mol
24-05-2018

Op maandag 28 mei staat de volgende gemeenteraadszitting op de agenda. De vergadering start om 20 uur en gaat door in de raadzaal van ’t Getouw. De zitting is – buiten het ‘besloten gedeelte’ – voor elke geïnteresseerde vrij toegankelijk. Klik hier voor de agendapunten die worden behandeld. Meer info: secretariaat, 014 33 08 42, secretariaat@gemeentemol.be


Meer info

MolAdvertentiesKlik hier voor het nieuws uit
Antwerpen | Brabant | Limburg | Kempen | Oost VL | West VL | Brussel | Kust |

Media Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
Deze site gebruikt cookies

Ok, ik snap het