Twee bijkomende stroomgebieden waar het verboden is water te onttrekkenVanaf vrijdag 5 juli 2019 geldt een tijdelijk captatieverbod in twee bijkomende stroomgebieden in de provincie Antwerpen.

Omwille van de aanhoudende droogte stelt de Antwerpse gouverneur Cathy Berx via politiebesluit een captatieverbod in voor 2 bijkomende stroomgebieden binnen de provincie Antwerpen. Dit verbod geldt voor 2 provinciegrensoverschrijdende stroomgebieden, waarvan de bron in Limburg gelegen is. Dankzij een vergelijkbaar captatieverbod van Limburgs gouverneur Herman Reynders mag ook in Limburg geen water gecapteerd worden uit deze waterlopen gelegen in kwetsbare stroomgebieden. Door goede afstemming en onderlinge samenwerking, zorgen beide gouverneurs voor een consequente instandhouding resp. niet verdere achteruitgang van de goede ecologische toestand van beide onbevaarbare waterlopen.  

Onderstaande kaart geeft een overzicht van de 2 stroomgebieden waar dit captatieverbod geldt vanaf vrijdag 5 juli. Op dinsdag 2 juli werd er al een eerste captatieverbod uitgevaardigd voor 9 stroomgebieden. Het nieuwe politiebesluit heeft betrekking op de stroomgebieden van de Grote Nete en de Kleine Hoofdgracht in Balen. Aangezien de bron van deze waterlopen in de provincie Limburg ligt, heeft de Limburgse gouverneur beslist om een vergelijkbaar captatieverbod in te stellen voor het deel van de onbevaarbare waterloop op Limburgs grondgebied.

In voormelde gebieden mag uit geen enkele onbevaarbare waterloop nog water worden onttrokken. Enkel het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen, blijft toegestaan.

 

 

Lage waterstand in Kleine Hoofdgracht (Balen)

Lage waterstand in Grote Nete (Balen)

 

 

 

 

Aanpak droogte in Provincie Antwerpen
Antwerpen is de eerste provincie die een nieuwe en meer gedifferentieerde aanpak hanteert bij het beheersen van de droogteproblematiek van haar waterlopen. De provincie heeft in totaal 15 kwetsbare stroomgebieden in beeld gebracht waar duurzaam water- en natuurbeheer een sneller captatieverbod vereisen. Door extreme droogte komen immers de waterkwantiteit en -kwaliteit in gedrang, en kunnen ook planten en beschermde dieren onherroepelijk aangetast worden. In navolging van Europese wetgeving dient de provincie dit te voorkomen.

Deze maatregel komt ten goede aan het (grond)watersysteem. Door de bovenstroomse valleien te gebruiken als sponzen die het water traag loslaten, blijft de hele vallei langs de hele waterloop langer vochtig. Dat is goed voor alle dieren, planten en gewassen langs de beek.

In de stroomgebieden waar het captatieverbod vanaf nu geldt, worden zo ook Europees beschermde vissoorten beter beschermd. Het is belangrijk dat de jarenlange inspanningen om deze soorten te behouden niet teniet worden gedaan.

Een lokaal captatieverbod is eerder een uitzonderlijke maatregel. De provincie is in haar taak als waterbeheerder vooral proactief bezig met het beheersen van de waterproblematiek door bijvoorbeeld waterlopen te hermeanderen, valleigebieden op te waarderen en overstromingsgebieden aan te leggen.

De stand van zaken van de captatieverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen via www.cathyberx.be, www.provincieantwerpen.be/waterlopen of de twitteraccount van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid.

 

 

 

 
Artikel geplaatst n.a.v. bron:
 
Op:  05-07-2019

Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.

Gelieve je eerst aan te melden.
Registreren en berichten schrijven is gratis.


Registreer hier! Aanmelden!
Heb je nieuws uit jouw regio en wil je dat hier gratis plaatsen?
 Meer nieuws over Provincie Antwerpen

Antwerpen
08-12-2019

Het lokaal bestuur Boom en de provincie Antwerpen slaan de handen in elkaar voor de vernieuwing en herinrichting van de stationsomgeving. De stationsomgeving van Boom ligt er vandaag eerder troosteloos bij. Onbenutte percelen bouwgrond en verlaten bedrijfssites vragen om invulling. Het stationsplein zelf kent een beperkte dynamiek. De publieke ruimte is niet steeds kwaliteitsvol. De provincie...


Meer info

Provincie Antwerpen
Laakdal
08-12-2019

Provinciale Fietsbarometer analyseert bovenlokale functionele fietsroutes in gemeente LaakdalDe provincie Antwerpen analyseerde met de provinciale Fietsbarometer in Laakdal 67,9 kilometer fietspaden en 8,2 kilometer routes in gemengd verkeer. Deze routes maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Trilcomfort, breedte, schrikstrook, verkeersintensiteiten en kruisingen zijn...


Meer info

Provincie Antwerpen
Antwerpen
06-12-2019

Na de vernietiging van de vergunning, voor de aanleg van de ontbrekende schakel van de fietsostrade F14 Antwerpen-Essen in Kapellen, kreeg de provincie Antwerpen een nieuwe vergunning van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Dezelfde buurtbewoner vroeg opnieuw een schorsing en vernietiging aan.Sinds 2017 volgt de ene procedure na de andere zich op en kan de provincie Antwerpen nog steeds...


Meer info

Provincie Antwerpen
Ranst
06-12-2019

Dubbel feest in provinciaal opleidingsinstituut Campus Vesta in RanstAls enige school in Vlaanderen mocht Campus Vesta op donderdag 5 december de eerste brevetten uitreiken aan zestien hogere brandweerofficieren. Zij volgden twee jaar lang met succes de volledig nieuwe opleiding OFF3 die werd georganiseerd in samenwerking met de Universiteit Hasselt. Incidenten worden steeds complexer en...


Meer info

Provincie AntwerpenAdvertentiesKlik hier voor het nieuws uit
Antwerpen | Limburg | Kempen | Vlaams Brabant | Oost VL | West VL | Brussel | Kust | Maasland |

Media Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
inVlaanderen.be gebruikt cookies en verzamelt gegevens om de gebruikersnelheid te kunnen verbeteren. Meer info: https://www.invlaanderen.be/pagina/privacy

Ok, ik snap het