Personeelbestand stad Antwerpen wordt steeds diverserAan de hand van gegevens uit de kruispuntbank brengt stad Antwerpen de evolutie van de diversiteitsgegevens van haar personeel in kaart. Zowel diversiteit naar leeftijd, geslacht als herkomst wordt bekeken. De resultaten zijn opnieuw positief: het werknemersbestand van de stad weerspiegelt steeds meer de diversiteit van haar inwoners.

 

Jaarlijks vraagt stad Antwerpen de diversiteitsgegevens voor de Groep stad Antwerpen* op bij de kruispuntbank. De meest recente gegevens gaan over het jaar 2018 en bevatten de cijfers op 31/12/2018.

 

Herkomstnationaliteit*

Het personeelsbestand van de Groep kende in de periode 2014-2018 een toename van 32% van werknemers met een vreemde herkomst. Spitsen we ons enkel toe op het personeelsbestand van de stad Antwerpen en het OCMW dan kende deze groep een groei van 46%. In een bredere maatschappelijke context geplaatst is deze stijging beduidend groter dan de toename van deze groep in de algemene beroepsactieve Antwerpse bevolking (9%).

 

Op 31/12/2018 vertegenwoordigden de personen met een vreemde herkomst achtergrond 23,7% van het totale personeelsbestand van de Groep stad Antwerpen. Kijken we enkel naar stad Antwerpen en OCMW dan vertegenwoordigt deze groep 26,7% van het totale personeelsbestand. De herkomstdiversiteit bij de polyvalente werkmannen (E-niveau) en werkervaringsklanten Artikel 60 is hoger dan bij de bevolking op beroepsactieve leeftijd, het totale percentage ligt echter lager.

 

Geslacht

Op 31/12/2018 vertegenwoordigen de vrouwelijke medewerkers 58% van het totale personeelsbestand van de Groep stad Antwerpen. Dat is meer dan het aantal vrouwelijke medewerkers op niveau van de Antwerpse beroepsbevolking (48,7%). Deze verhouding vinden we terug voor bijna alle functieniveaus. Enkel op het D-niveau zijn er meer mannen dan vrouwen werkzaam bij de Groep.

 

Leeftijd

Op 31/12/2018 waren de medewerkers van de Groep gemiddeld ouder dan de Antwerpse beroepsactieve bevolking. Op niveau A, B en C en bij de artikel 60’ers zijn de jongere leeftijdsgroepen meer vertegenwoordigd, bij de niveaus

D en E is meer dan de helft van de medewerkers ouder dan 45 jaar.

 

Arbeidshandicap

Uit de gegevens van de kruispuntbank kan de stad geen conclusies trekken voor medewerkers met een arbeidshandicap. De stad gebruikt hiervoor de informatie uit de eigen welzijnsbevraging. Hierbij geeft 3% aan een erkende arbeidshandicap te hebben, maar geeft 15,5% aan hinder te ondervinden omwille van een beperking. Voor hen blijft de Groep werken  met aanpassingen op maat.

Maatregelen rond meer diversiteit

De stad Antwerpen nam de voorbije jaren verschillende initiatieven om diversiteit ‘in te bouwen’ in de werving- en selectieprocedures.

 

“Samenwerken in diversiteit is de kernboodschap die we meegeven naar al onze medewerkers. We hanteren niet enkel het motto ‘Stad Antwerpen vindt jouw kwaliteiten belangrijker dan je afkomst, geslacht, leeftijd, geaardheid of handicap’, we passen dit ook toe in de praktijk. Bijvoorbeeld in de manier van opstellen van de vacatures, het gebruikte beeldmateriaal bij getuigenissen van medewerkers of via een uitgebreide welzijnsbevraging waar we ook daadwerkelijk mee aan de slag gaan. Bovendien hebben we specifieke trajecten uitgewerkt, onder andere taalcoaching, een project rond hoger opgeleide anderstaligen en aanpassingen op de werkvloer voor mensen met een beperking. Zo geven we de groepen die momenteel ondervertegenwoordigd zijn ook de kans om bepaalde vaardigheden bij te schaven, zodat ze met gelijke kansen aan de start komen”, verduidelijkt schepen voor personeel Nabilla Ait Daoud.

 

Schepen voor gelijke kansen Karim Bachar vult aan: “Als schepen van gelijke kansen vind ik het belangrijk dat we als stadsbestuur een voorbeeldfunctie opnemen naar andere werkgevers in onze stad toe. Ik ben dan ook blij te zien dat collega Ait Daoud heel wat inspanningen doet. We zijn er echter nog niet, en daarom wil ik ook vanuit mijn bevoegdheid de expertise van onze diensten ter beschikking stellen.”
Artikel geplaatst n.a.v. bron:
 
Op:  21-05-2020

Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.

Gelieve je eerst aan te melden.
Registreren en berichten schrijven is gratis.


Registreer hier! Aanmelden!
Heb je nieuws uit jouw regio en wil je dat hier gratis plaatsen?
 Meer nieuws over Antwerpen

Antwerpen
27-05-2020

Stad heropent speeltuinen In navolging van het meest recente Ministerieel Besluit opent Antwerpen alle stedelijke speeltuinen opnieuw voor het publiek vanaf woensdag 27 mei. Daarbij gelden wel een aantal regels om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De stad opent al haar speeltuinen, die aan het begin van de coronacrisis werden afgesloten, opnieuw. Dat zijn 230 speeltuinen, klein...


Meer info

Antwerpen
Antwerpen
27-05-2020

In navolging van het meest recente Ministerieel Besluit opent Antwerpen alle stedelijke speeltuinen opnieuw voor het publiek vanaf woensdag 27 mei. Daarbij gelden wel een aantal regels om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De stad opent al haar speeltuinen, die aan het begin van de coronacrisis werden afgesloten, opnieuw. Dat zijn 230 speeltuinen, klein en groot, in parken en op...


Meer info

Antwerpen
Antwerpen
27-05-2020

16 en 24 mei verwelkomen provinciale scholen je op de digideurdagenVoor wie zoekt naar een nieuwe school, staat steeds een bezoek aan de opendeurdag op de planning. De fysieke opendeurdagen van de provinciale scholen zijn door de coronamaatregelen nu omgezet in een op en top digitaal alternatief met filmpjes, een virtueel bezoek en chatsessies met leerkrachten en leerlingen. De online infodagen...


Meer info

Antwerpen
Antwerpen
27-05-2020

Vandaag startten de lessen terug op voor een aantal leerlingen. Voor andere leerlingen wordt nog noodopvang en preteaching georganiseerd. De stad Antwerpen zet zich in om de opstart zo vlot mogelijk te laten verlopen. Omdat er weer meer verkeer zal zijn, plaatst ze snelheidsinformatieborden om de aandacht te vestigen op de snelheidsbeperking van 30 km per uur in schoolomgevingen. Verder wordt op...


Meer info

AntwerpenAdvertentiesKlik hier voor het nieuws uit
Maas en Kempenland | Antwerpen | VL-Brabant | Limburg | Kempen | Oost-VL | West-VL | Brussel | De Kust |

Media Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
inVlaanderen.be gebruikt cookies en verzamelt gegevens om de gebruikersnelheid te kunnen verbeteren. Meer info: https://www.invlaanderen.be/pagina/privacy

Ok, ik snap het