Coronasteunfonds sport verdeelt 846.572 euro aan extra steunmaatregelen aan 120 erkende Antwerpse sportclubsHet college keurde de verdeling van de steunmaatregelen uit het coronasteunfonds sport goed. In totaal krijgen 120 erkende Antwerpse sportclubs een eenmalige subsidie toegekend, goed voor een totaal van 846.572 euro. Bij de verdeling houdt Sporting A rekening met de financiële impact van de coronapandemie op de sportverenigingen. Ook krijgen projecten die Antwerpenaars en kwetsbare doelgroepen stimuleren om meer te bewegen en te sporten ondersteuning.

 

De coronacrisis trof ook de sportsector in het hart. Om het financiële leed van de Antwerpse sportclubs te verzachten, kwam de stad in het voorjaar met een gericht ondersteuningspakket. Binnen het stedelijk compensatiefonds kregen sportverenigingen onder meer vrijstelling van betaling voor sportinfrastructuur en van concessievergoedingen, en konden de clubs uitstel vragen voor hun schuldafbetaling aan de stad en voor het ‘leningfonds sport’. Via Sporting A kregen de clubs ook advies op maat en maakten ze aanspraak op extra financiële en promotionele ondersteuning voor de sportzomer.

 

Vervolgens deed de Vlaamse regering in juni een forse inspanning, waardoor ook voor de stad Antwerpen extra middelen vrijkwamen om het lokale gemeenschapsvormende en culturele leven opnieuw op gang te trekken. “Onze lokale sportverenigingen vormen mee het kloppend hart van onze samenleving. Daarom bleven we met Sporting A niet bij de pakken zitten”, zegt schepen voor sport Peter Wouters. “En dankzij de stevige injectie vanuit het Vlaamse noodfonds konden we niet enkel de grootste noden lenigen van sportclubs die het zwaar te verduren kregen, maar ook een stroomstoot geven aan de Antwerpse sportwereld. Dit impulsfondsrustte op vier pijlers: een Antwerpse sportzomer, een tussenkomst in de lidgelden, subsidies voor sporttechnische vooruitgang én een coronasteunfonds sport. Dat steunfonds is een eenmalig en laagdrempelig fonds om erkende Antwerpse sportverenigingen die door de coronapandemie extra ondersteuning nodig hebben, een financieel duwtje in de rug te geven.”

 

Drie duidelijk afgelijnde doelstellingen   

Na de goedkeuring van de coronasteunmaatregelen voor de vrijetijdssector door de gemeenteraad op 29 juni, kon Sporting A aan de slag gaan met het coronasteunfonds sport en het bijhorende reglement. De erkende Antwerpse sportverenigingen konden van 1 juli tot uiterlijk 1 oktober een ondersteuningsaanvraag indienen. Om aanspraak te kunnen maken op deze eenmalige extra ondersteuning, moesten de gevraagde steunmaatregelen de clubs helpen om één van drie vooropgestelde doelstellingen te halen. Twee daarvan beoogden het verhogen van de sportparticipatie, via een ondersteuning voor een duurzaam sportaanbod via de clubwerking of voor het bereiken van kwetsbare doelgroepen en G-sporters. De derde doelstelling waakte over het veiligstellen van de financiële gezondheid en de toekomstige werking van de sportverenigingen. Zo konden clubs die door COVID-19 en de bijhorende maatregelen extra kosten maakten of inkomsten misliepen, in aanmerking komen voor een financiële bijdrage.

 

120 goedgekeurde dossiers

Bij de verdeling van de steunmaatregelen richtte de jury zich in de eerste plaats op de aanvragen met betrekking tot het verhogen van de sportparticipatie. De inhoudelijk sterke en kwaliteitsvolle clubinitiatieven en projecten werden weerhouden. Vervolgens werden de aanvragen voor gemaakte kosten beoordeeld op basis van de kwaliteit van de aangeleverde informatie. In laatste instantie boog de jury zich over de gederfde inkomsten, waarbij de kwaliteit van de dossiers en de aangereikte financiële informatie en het type club (grootte, beheersstructuur en financieel model) de belangrijkste maatstaven waren. Deze analyse resulteerde in een forfaitair bedrag per type club. 

 

In totaal krijgen 120 erkende Antwerpse sportclubs financiële steun via het coronasteunfonds sport, goed voor een opgeteld bedrag van 846.572 euro.

 

Schepen Wouters: “Ik wil de beoordelingscommissie feliciteren met het geleverde werk. De jury slaagde erin om een billijke verdeling van de beschikbare middelen uit te werken. De afgelopen maanden toonden onze sportclubs zich andermaal flexibel, creatief en veerkrachtig, en onderstreepten ze eens te meer hun maatschappelijke meerwaarde. Daarvoor verdienen ze niet alleen een dikke pluim, maar vooral raad én daad van Sporting A. Dit coronasteunfonds sport geeft onze sportverenigingen extra zuurstof om heelhuids door deze moeilijke tijden te geraken. We laten onze clubs niet los, houden de vinger aan de pols en zetten samen onze schouders onder de relance van de sportsector.”
Artikel geplaatst n.a.v. bron:
 
Op:  27-11-2020

Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.

Gelieve je eerst aan te melden.
Registreren en berichten schrijven is gratis.


Registreer hier! Aanmelden!
Heb je nieuws uit jouw regio en wil je dat hier gratis plaatsen?
 Meer nieuws over Antwerpen

Antwerpen
23-01-2021

Mondmaskers zijn een belangrijk wapen in de strijd tegen corona. Maar ze maken communicatie moeilijker voor sommige personen met een handicap. Daarom verdeelt de stad Antwerpen 5000 herbruikbare mondmaskers met een doorkijkvenster, in eerste instantie naar doven en slechthorenden. Burgers, die in aanmerking komen, kunnen een aanvraag indienen via de website van de stad. Sommige personen met een...


Meer info

Antwerpen
Antwerpen
23-01-2021

De werken aan de Oosterweelverbinding, die op termijn de Ring rond maakt, zullen de komende jaren op kruissnelheid geraken. In Deurne-Noord staan grote werken gepland in de omgeving van het Sportpaleis. Daarnaast is een eerste ontwerp in de maak voor Ringpark Het Schijn, met nieuwe en aantrekkelijke toegangen tot het park. Aan de rand van het park is er ruimte voor stadsontwikkeling met panden...


Meer info

Antwerpen
Antwerpen
23-01-2021

AG Vespa lanceert een oproep voor innovatieve projecten voor de tijdelijke invulling van het Kempeneiland, op het Antwerpse Eilandje. Ze wil daarmee bedrijven aantrekken die later kunnen doorgroeien naar een permanente locatie binnen de Innovatieve Stadshaven. De stad Antwerpen wil van de noordoostkant van het Eilandje en het aansluitende Steenborgerweert een ‘Innovatieve Stadshaven’...


Meer info

Antwerpen
Antwerpen
18-01-2021

Het Antwerpse college keurde het ontwerp goed voor een aantal aanpassingswerken op de Sint-Bernardsesteenweg ter hoogte van de Abdijstraat en shoppingcomplex Den Tir. Dankzij de ingrepen verhoogt de verkeersveiligheid er. Het gaat om een duidelijkere brede oversteekplaats, bredere voetpaden en een aangepaste verkeerslichtenregeling voor fietsers. De werken vinden tijdens de zomervakantie van 2021...


Meer info

AntwerpenAdvertentiesKlik hier voor het nieuws uit
Maas en Kempenland | Antwerpen | VL-Brabant | Limburg | Kempen | Oost-VL | West-VL | Brussel | De Kust |

Media Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
inVlaanderen.be gebruikt cookies en verzamelt gegevens om de gebruikersnelheid te kunnen verbeteren. Meer info: https://www.invlaanderen.be/pagina/privacy

Ok, ik snap het