Wie staat er NIET op de voorlopige lijst van zware beroepen om vroeger met pensioen te gaan?Alle grote- en kleine zelfstandigen die zich dagelijks inzetten om de economie draaiende te houden en voor meer werkgelegenheid te zorgen!

 • Die geen 9 to 5 job hebben.
 • Die steeds met een verhoogd risico moeten leven.
 • Waarvan het sociaal familiecontact jarenlang geleden heeft.
 • Waarvoor geen sociaal opvangnet voorzien is.
 • Die sowieso van een verlaagd pensioen moeten genieten omdat de heren in Brussel de pensioenen niet willen en zogezegd kunnen gelijk trekken.

 

Hier de lijst van de zware beroepen die vroeger met pensioen mogen gaan. Afhankelijk van de zwaartegraad (het aantal verminderde jaren staat tussen haakjes).


POST

Postbodes (-2)

Nachtsorteerders (-2)


BELGACONTROL 

Luchtverkeersleiders die effectief en rechtstreeks het luchtverkeer controleren (-4)

 

NMBS

Rijdend personeel (-3)

Rangeerders (-2)

Vakbedienden sporen (-2)

Laders (-2)

Onderhoud van de lijnen (-2)

Technisch personeel (-2)

Veiligheidsagenten (-3)

Spoorleggers en personeel van de bovenleidingen (-3)

Technisch onderhoudspersoneel (-2)

Personeel in signalisatiecabine (verkeersreglementering) (-3)

Stations personeel (verantwoordelijke voor de reizigers en het treinverkeer) (-2)

 

HUISVUIL 

Vuilnisophalers (-3)

 

STADS - EN STREEKVERVOER 

Rijdend personeel (-2)

 

DEFENTIE 

Militairen (-4)

Dienst militaire veiligheid (burgerpersoneel) (-3)

 

POLITIE

Politieambtenaar of hulpagent van het operationeel kader van de geïntegreerde politie (-4)

 

BRANDWEER 

Beroepsbrandweerman die rechtstreeks deelneemt aan de brandbestrijding (-4)

Civiele bescherming (operationeel personeel) (-3)

Calltakers 112 (-2)

 

JUSTITIE 

Buitendienst Veiligheid van de Staat (-3)

Penitentiair beambten (-3)

Veiligheidsbeambten (met het oog op de uitvoering van politietaken in de hoven en rechtbanken en de overbrenging van gedetineerden) (-1)

Onderwijzer in de strafinrichtingen of in de gemeenschapsinstellingen van de bijzondere jeugdzorg (-2)

 

DOUANE, ACCIJNZEN EN VLAAMSE BELASTINGSDIENST 

Departement operaties Douane & Accijnzen (-2)

Opsporingsdiensten Douane & Accijnzen (-2)

Rummageteam (-2)

 

DIENST MILIEU, NATUUR EN ENERGIE 

Functies Waters en Bossen (bosarbeider) (-1)

 

VERKEER EN INFRASTRUCTUUR MARITIEME DIENSTVERLENING EN LOODSDIENSTEN 

Varend personeel, afzonderlijk organiek kader, functies van scheepstechnicus, bootsman, kwartiermeester, matroos, marconist, purser, bootsman (loodsboten en tenders); kok (ingescheept); chauffeur; matroos-specialist loodsboten (-2)

Varend personeel, Waterwegen, Vlaams bestuur Maritieme Dienstverlening en Kust: speciaal assistent (die de functie van kwartiermeester uitoefent), hoofdmotorist (die de functie van motorist uitoefent), hoofdmotorist (die de functie van officier-mekanieker) motorist, schipper, hoofdschipper (die de functie van boordchef uitoefent), scheepstechnicus, hoofdtechnicus, loods (die een algemene functie uitoefent) (-2)

Zeeloodsen (-4)

Nautisch verkeersleiders die effectief en rechtstreeks het maritiem verkeer controleren (-4)

 

ZORGSECTOR

Verplegend personeel van de ziekenhuizen, zorgcentra en andere instellingen en diensten erkend door de overheid (-3)

Verzorgend personeel van de ziekenhuizen, zorgcentra en andere instellingen en diensten erkend door de overheid (-3)

MUG en ambulanciers (-3)

Opvoedend en begeleidend personeel in domeinen van jeugdzorg en gemeenschapsinstellingen (-2)

Kinderverzorgsters en omkaderingspersoneel kinderopvang (-2)

Gesloten centra (-3)

 

ONDERWIJS

Kleuteronderwijzer (-2)

Leerkracht lager onderwijs (-1)

Leerkracht middelbaar onderwijs (-1)

Leerkracht beroepsonderwijs (-2)

Leerkracht bijzonder onderwijs (-2)

Opvoedend hulppersoneel van het lager, kleuter-, middelbaar, beroeps- en bijzonder onderwijs (-1)

 

TECHNISCHE DIENSTEN

Personeel dat op grote hoogte werkt, personeel dat masten beklimt, personeel dat op hoogspanningslijnen werkt, personeel dat het waterbedelingsnet onderhoudt, personeel dat grondwerken verricht (-1)

 

 

Eigenlijk zouden we allemaal juist vervroegd op pensioen moeten kunnen gaan en dit aan een verhoogde tegemoetkoming​ zodat iedereen op latere leeftijd van de juiste zorg kan genieten.

 

HOE KUNNEN WE DE PENSIOENKAS LEEFBAAR HOUDEN, OOKAL ZOUDEN WE ALLEMAAL VERVROEGD OP PENSIOEN GAAN!

 • Iedereen evenveel pensioen ongeacht het beroep.
 • Zelfstandigen die een oudere gepensioneerde in dienst neemt hoeft voor deze persoon geen sociale bijdrage te storten en spreken onderling een uurtarief af. Gepensioneerde personen kunnen zonder werkdruk onbeperkt belastingsvrij bijklussen bij een zelfstandige ondernemer en in ruil ervoor krijgen zij een licht verminderd pensioentarief gedurende de periode dat ze bijwerken. ( voordeel? Een gezonde gepensioneerde in dienst voelt zich langer nuttig en kan op het eind van de maand meer uitgeven.  Een zelfstandige kan de werkdruk verminderen door meer betaalbaar personeel in dienst te nemen. ) Oudere mensen kunnen op latere leeftijd zich vrijwillig omscholen om indien ze dat zelf wensen langer nuttig te blijven.

 

VOORDEEL?

 • Er is meer werk voor jongeren = minder uitkeringen.
 • Gepassioneerde ouderen kunnen zonder werkdruk het jongere publiek veel langer opleiden = de ervaring van het handwerk blijft intact.
 • Minder ziekte uitkeringen voor langdurige zieke ouderen die sowiso niet tot hun pensioen kunnen werken.
 • Werkgevers kunnen kosten sparen dat wederom de economie beter doet draaien ...
 • De algemene werkdruk zal verminderen waardoor er minder langdurige zieken zullen zijn.
 • Minder OCMW bijstand voor oudere personen met een laag inkomen.
 • Oudjes kunnen nog iets vererven aan hun kinderen. 
 • De financiële druk op de schouders van onze hard werkende kinderen die steeds meer moeten bijstaan voor rekeningen aan zorgcentra's smelt als sneeuw door de zon. 
 • ...

 

Welke beroepen zouden volgens u ook op deze lijst moeten staan of hoe zou u de toekomst als gepensioneerde willen doorbrengen?

 • Wat als u geen volledige loopbaan heeft als zwaar beroep?
 • Wat als u door omstandigheden tegenslag heeft gehad door langdurige ziekte?
 • Hoeveel jaar vermindering krijgt een politieker en hoeveel pensoen krijgt deze?

 

Dit kunt u via mail  aan onze redactie melden.  Klik hier , samen brengen wij ideeën en vrees scenario's in beeld!

Met de komende verkiezingen in het vooruitschiet kunnen we gezamenlijk druk zetten om grenzen te verleggen!

   
Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.

Gelieve je eerst aan te melden.
Registreren en berichten schrijven is gratis.


Registreer hier! Aanmelden!
Heb je een bericht voor in uw belang?
 Meer nieuws over Redactie inVlaanderen Media Support

Antwerpen
17-09-2019

Veel volk en ambiance op voorstelling van (ver)nieuw(d)e vrouwen- en mannenploeg van Interfreight Antwerp VT.Zoals het een ambitieuze club betaamt, stelde Interfreight Antwerp VT gisteren haar twee A-teams voor. De jonge ploeg van Cristina Moga hoopt voort te bouwen op de stijgende lijn van de voorbije seizoenen. Onder impuls van Yellow Tiger Britt Ruysschaert en de gloednieuwe opposite Jelena...


Meer info

Redactie inVlaanderen Media Support
Boekhoute
14-09-2019

Zondag 22 september – 10 tot 17 uurBoechout maakt er op 22 september een feest voor voetgangers en fietsers van. Naast de tweede editie van Boechout Trailt vindt die dag de eerste Autovrije Zondag plaats. In en rond het Jef Van Hoofplein en de Heuvelstraat valt er veel te beleven: van een tweedehandsfietsenmarkt, infostands over autodelen, elektrische fietsen tot een auteurslezing en dans-...


Meer info

Redactie inVlaanderen Media Support
Mol
14-09-2019

Woensdag 2 oktober is Sporthal Den Uyt in Mol het decor voor de Blind(sports)date van G-sportfederatie Parantee-Psylos. Blinde en slechtziende sporters kunnen er proeven van allerlei sportinitiaties. Deelnemers kunnen er kennismaken met gymnastiek, duiken, goalbal, torbal, showdown, karate en dans. De sportdag is een samenwerking met Licht en Liefde, de sportdienst van Mol, OCMW Mol en VIGE Mol....


Meer info

Redactie inVlaanderen Media Support
Wevelgem
14-09-2019

In 2016 begint Stéphane Fievez, afgevaardigd bestuurder en eigenaar van Ice Mountain Adventure Park in Komen (op de grens van Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk) aan een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van zijn activiteitenpark.Ice Mountain werd in 1999 aanvankelijk opgericht als indoor skipiste en is sindsdien uitgegroeid tot een van de belangrijkste aanbieders van sportief...


Meer info

Redactie inVlaanderen Media SupportAdvertentiesMedia Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
inVlaanderen.be gebruikt cookies en verzamelt gegevens om de gebruikersnelheid te kunnen verbeteren. Meer info: https://www.invlaanderen.be/pagina/privacy

Ok, ik snap het