Zorgbedrijf Meetjesland presenteert haar eerste jaarverslag over 2018Het Zorgbedrijf Meetjesland nam op 1 januari 2018 de exploitatie over van de thuiszorgdiensten en de residentiële zorginstellingen van de OCMW’s van Evergem, Maldegem en Deinze (Nevele). Na één jaar werking stelt het zorgbedrijf haar eerste jaarverslag en jaarrekening over 2018 voor. De stichtende OCMW’s van Evergem, Maldegem en Deinze (Nevele) zijn tevreden. De doelstellingen werden behaald en dit met een aanzienlijk lagere financiële tussenkomst vanwege deze OCMW’s. Het zorgbedrijf maakt dus haar financiële ambities sneller waar dan gepland.

Het Zorgbedrijf Meetjesland is het eerste zorgbedrijf in Vlaanderen dat de gemeentegrenzen overschrijdt. De diensten voor thuiszorg en de residentiële zorginstellingen van de OCMW’s Evergem, Maldegem en Nevele werden op 1 januari 2018 ondergebracht in en sindsdien uitgebaat door de autonome en verzelfstandigde welzijnsvereniging ‘Zorgbedrijf Meetjesland’.

Concreet omvat het Zorgbedrijf Meetjesland:

  • 5 woonzorgcentra voor een totaal van 438 woongelegenheden in Evergem, Maldegem en Nevele;
  • 168 assistentiewoningen in Maldegem en Evergem;
  • een dienst voor gezinszorg aan huis voor ongeveer 462 gezinnen in Maldegem en Evergem;
  • een dienstencheque-onderneming voor poetshulp aan huis bij bijna 1.000 gezinnen;
  • een dienst warme maaltijden in Deinze (Nevele);
  • een collectieve dagopvang in Maldegem.

Het zorgbedrijf werd opgericht vanuit de bekommernis om een publiek zorgaanbod te kunnen blijven realiseren, maar tegelijk vanuit het besef dat er daarvoor iets diende te gebeuren aan de negatieve, financiële resultaten.

In 2018 heeft de organisatie nu haar eerste jaarrekening kunnen afsluiten met een geconsolideerd overschot van €382.815,86. Dit resultaat werd bereikt na ontvangst van een geobjectiveerde en vaste dotatie, bedoeld als uitvlakking van de hogere personeelskosten ten gevolge van het behoud van de rechten van de personeelsleden, en na een objectieve verdeling van de personeelssubsidies (tussen OCMW en zorgbedrijf).

Het resultaat is een heel stuk beter dan hetgeen de drie besturen voor 2018 hadden gebudgetteerd (met name een tussenkomst in de werking van in totaal €2.173.226). Vooral de OCMWs van Evergem en Maldegem krijgen een groot deel van hun tussenkomsten terug, maar ook Deinze (Nevele) moet veel minder tussenkomen dan verwacht.

Deze goede resultaten werden vooral in de woonzorginstellingen en de dienst gezinszorg gerealiseerd. Ze zijn het gevolg van een meer efficiënte werking, een zeer beperkte overhead-structuur, een beperking van de kosten en een correcte toebedeling ervan, een optimalisatie van de ontvangsten en een doorgedreven specialisatie en samenwerking.

De besturen hopen dat deze goede financiële resultaten in de komende jaren zullen worden bevestigd. Tegelijk willen ze verder inzetten op een kwaliteitsvolle werking en een kwalitatief zorgaanbod op maat van alle bewoners en klanten.

De resultaten geven aan dat de beslissing om de zorgdiensten en -instellingen extern en in groep te verzelfstandigen een goede en vooruitziende beslissing was. Met dat financieel resultaat toont het Zorgbedrijf Meetjesland ook aan dat schaalvergroting en een meer bedrijfsmatige aanpak een antwoord kunnen bieden op de budgettaire uitdagingen van de toekomst.

Het jaarverslag 2018 zal spontaan ter informatie voorgelegd worden aan OCMW-besturen binnen de regio die geen lid zijn van het zorgbedrijf. Zij kunnen zich aan de hand van het verslag een idee vormen over de werking. Het kan daarnaast de basis vormen voor een gesprek over een eventuele samenwerking. De ambitie van het zorgbedrijf is immers om binnen het Meetjesland verder te groeien en in een aaneengesloten gebied, een kwalitatieve en betaalbare, openbare zorg op maat aan te bieden, met een lokale eigenheid.

 

Het volledige jaarverslag kan je lezen op www.zorgbedrijfmeetjesland.be/bestuur/
Artikel geplaatst n.a.v. bron:
 
Op:  12-06-2019

Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.

Gelieve je eerst aan te melden.
Registreren en berichten schrijven is gratis.


Registreer hier! Aanmelden!
Project: Open ondernemerschap!

Wens je meer visibiliteit, meer leads naar je onderneming of product?
Gebruik dan onze voordelige bedrijfspagina en wordt door duizenden bezoekers online gevonden!

Wil je gratis ondernemersnieuws plaatsen?
 Meer nieuws over Zorgbedrijf Meetjesland

Deinze
24-06-2019

Op 21 en 23 juni viert het woonzorgcentrum Ter Leenen van Zorgbedrijf Meetjesland haar 50-jarig bestaan. Een mijlpaal die het zorgbedrijf niet zomaar wilde laten voorbijgaan. Op vrijdag 21 juni wordt er een feestje georganiseerd voor alle personeelsleden van het WZC Ter Leenen en hun partners. Ook oud-personeelsleden, die meer dan 10 jaar in het WZC hebben gewerkt, worden hiervoor uitgenodigd....


Meer info

Zorgbedrijf Meetjesland
Evergem
12-06-2019

De woonzorgcentra van het Zorgbedrijf Meetjesland werden eerder al geaudit op het vlak van energie-efficiëntie. De aanbevelingen uit die audit laat het zorgbedrijf uitvoeren. Nu gaat ze nog een stap verder door de daken van de woonzorginstellingen te laten volleggen met zonnepanelen. Op die manier kan ze zo veel mogelijk zelf haar eigen elektriciteitsverbruik opwekken. In samenwerking met...


Meer info

Zorgbedrijf Meetjesland
Evergem
23-04-2019

Het woonzorgcentrum Ter Hollebeke in Sleidinge, Evergem, krijgt de komende maanden een grondige opknapbeurt. Alle 60 kamers en badkamers worden volledig gerenoveerd. Het woonzorgcentrum dateert van 1 oktober 1994. Het wordt beheerd door het zorgbedrijf Meetjesland, dat de exploitatie in 2018 overnam van het OCMW Evergem. Omwille van de sterk gestegen zorgbehoefte van de residenten is het...


Meer info

Zorgbedrijf MeetjeslandAdvertentiesKlik hier voor het nieuws uit
Maas en Kempenland | Antwerpen | VL-Brabant | Limburg | Kempen | Oost-VL | West-VL | Brussel | De Kust |

Media Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
inVlaanderen.be gebruikt cookies en verzamelt gegevens om de gebruikersnelheid te kunnen verbeteren. Meer info: https://www.invlaanderen.be/pagina/privacy

Ok, ik snap het