Verslag aan het federale parlement: Instellingen van de nucleaire sector van de Staat - Beheersing van de bestuurlijke risico’sHet Rekenhof heeft onderzocht in welke mate de bestuurlijke risico’s bij de instellingen van de federale nucleaire sector worden beheerst. In de Belgische nucleaire sector spelen verschillende actoren uit de openbare sector en de privésector een rol. Op federaal vlak zijn de FOD Economie en de FOD Binnenlandse Zaken de voornaamste openbare actoren, evenals de volgende vier instellingen: de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (NIRAS), het Studiecentrum voor kernenergie (SCK CEN), het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Het Rekenhof heeft onderzocht of het optreden van de instellingen wordt aangestuurd door de strategische koers die de Staat heeft uitgezet, en of er beheerinstrumenten voorhanden zijn waarmee de Staat kan instaan voor een doeltreffende controle en omkadering. Het heeft eveneens bij de vier instellingen de mechanismen geëvalueerd die ze hebben ingesteld om grip te houden op hun bestuurlijke risico’s en op die van hun dochtervennootschappen.

De respectieve regelgevingen van de federale entiteiten van de nucleaire sector verlenen hen een grote beheerautonomie. Die autonomie is deels omkaderd door het toezicht dat wordt uitgeoefend door één of meer ministers. Het FANC ressorteert enkel onder de minister van Binnenlandse Zaken. De ministers van Economie en Energie delen het toezicht op de andere instellingen.

Het Rekenhof heeft de volgende vaststellingen gedaan.Toezicht door de Staat

De Staat oefent hoofdzakelijk toezicht uit via de regeringscommissarissen die door de ministers worden aangesteld om te zetelen in de bestuurs- en toezichtsorganen van de entiteiten. De ministers spelen nagenoeg geen rol bij het uitzetten van de strategische koers van de instellingen.
De Staat heeft geen beheerovereenkomst of protocol met die instellingen gesloten om de respectieve rechten en verplichtingen te definiëren.

De Staat heeft geen procedures gedefinieerd ter omkadering van de manier waarop de regeringscommissarissen en de bestuurders worden aangesteld en ter omkadering van de onverenigbaarheden die bij het ambt horen. De regeringscommissarissen beschikken niet over een opdrachtbrief of enig ander document dat de strategische oriëntaties van de minister, hun doelstellingen en hun verplichtingen, onder meer inzake rapportering vermeldt.
 

Bestuursmechanismen binnen de entiteiten

Het Rekenhof stelt vast dat de vier instellingen de opdrachten en verantwoordelijkheden van hun raad van bestuur hebben gepreciseerd. Sinds 2017 hebben ze preciezere regels bepaald voor vergoedingen en aanwezigheden. Het FANC, NIRAS en het IRE hebben die regels laten valideren door de toezichthoudende overheid.

De raden van bestuur van het FANC, NIRAS en het SCK CEN hebben auditcomités en interne-auditfuncties opgericht. Er zijn echter verbeteringen nodig om te garanderen dat ze stroken met de goede praktijken.

Op het vlak van de interne beheersing en het risicobeheer beschikken de instellingen over beheersystemen die voornamelijk focussen op de operationele risico’s en op de risico’s in samenhang met de nucleaire veiligheid en beveiliging. Er is nog geen systeem voor risicobeheer ontwikkeld dat ook de andere beheerrisico’s identificeert, inschat en beheert, of het staat nog niet voldoende op punt om een passende rapportering aan de raad van bestuur mogelijk te maken. Bij het SCK CEN, NIRAS en het FANC zijn echter projecten lopende.

 

Mechanismen voor toezicht op de dochtervennootschappen

De vier instellingen van de federale openbare sector hebben dochtervennootschappen. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat hun activiteiten overeenstemmen met het maatschappelijke doel of de opdrachten van de moedervennootschappen.

Het Rekenhof stelt vast dat de instellingen, met het IRE als uitzondering, een bestuurlijk kader hebben gedefinieerd om hun relaties met de dochtervennootschappen en hun verplichtingen inzake toezicht te omkaderen. Het SCK CEN is echter de enige entiteit die een deelnemingsbeleid heeft gedefinieerd.

De stopzetting van de economische activiteit van Belgonucléaire doet vragen rijzen over de dekking van de kosten die samenhangen met het beheer van het radioactieve afval van Belgonucléaire. De wetgeving voorziet niet in regels die ervoor zorgen dat de kosten in samenhang met de diensten van NIRAS worden gedekt door de entiteiten die deze diensten genieten ingeval een producent van radioactief afval zijn activiteiten stopzet.Aanbevelingen en antwoorden van de ministers

Het Rekenhof formuleert aanbevelingen ten aanzien van de wetgever en de regering om het toezicht te versterken, en ten aanzien van de raden van bestuur van de instellingen om hun bestuursmechanismen te verbeteren.

De ministers van Energie en Economie hebben gereageerd op het ontwerpverslag. Het Rekenhof heeft geen antwoord ontvangen van de minister van Binnenlandse Zaken. In verband met de aanbeveling om beheerovereenkomsten of protocollen te sluiten, stelt de minister van Economie dat die contractualisering tussen de Staat en de instellingen enkel een meerwaarde heeft als zij het nut ervan erkennen. De minister is daarvan echter overtuigd voor de Staat.


 

ABOUT THE COMPANY

Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbeheer door nuttige en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te zenden aan de parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de gecontroleerde diensten. Als collaterale instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten opzichte van de overheden die het controleert.
Artikel geplaatst n.a.v. bron:
 
Op:  26-11-2020

Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.

Gelieve je eerst aan te melden.
Registreren en berichten schrijven is gratis.


Registreer hier! Aanmelden!
Project: Open ondernemerschap!

Wens je meer visibiliteit, meer leads naar je onderneming of product?
Gebruik dan onze voordelige bedrijfspagina en wordt door duizenden bezoekers online gevonden!

Wil je gratis ondernemersnieuws plaatsen?
 Meer nieuws over PRpro

Zonder gemeente
19-01-2021

De Europese leider in vriesverse groenten, kruiden en fruit vernieuwt Raad van Bestuur.Per 1 februari 2021 treden Jan Vander Stichele en Conny Vandendriessche toe tot de Raad van Bestuur van Ardo. Zij vervoegen daarmee Stefaan Decraene - excom lid van BNP Paribas - en Jules Noten – tot voor kort CEO van Vandemoortele NV - als onafhankelijke bestuurders.Conny Vandendriessche is een...


Meer info

PRpro
Brussel
19-01-2021

Ask Q is een nieuwe innovatieve onderneming die zal opereren als verlengstuk van in-house juridische teams. Dit nieuwe kantoor biedt volledig op maat afgestemde managed services en detacheringen, op lange termijn of ad hoc. Meerdere topadvocaten gingen akkoord om in de eerstkomende weken mee aan boord te stappen. Voor zijn toekomstige groei zal Ask Q weldra bijkomend uitzonderlijk juridisch...


Meer info

PRpro
Brussel
19-01-2021

Brussels South Charleroi Airport verwelkomde 2.558.046 passagiers in het jaar 2020. Dat is een daling van 69% van het passagiersverkeer in vergelijking met 2019, dat een recordjaar was. De Covid-19-crisis had een enorme impact op de luchtvaartsector en zorgde voor een daling van de passagiersstroom in 2020, terwijl 2020 alvast hoopvol is gestart met een stijging van 9% in vergelijking met eind...


Meer info

PRpro
Deurne
18-01-2021

Patiënten die in AZMonica in dagopname komen voor een korte cardiale ingreep kunnen vanaf 18/1/2021 plaatsnemen in de Cardio Lounge. Dit is een gloednieuwe ruimte op de afdeling cardiologie en een origineel alternatief voor een ziekenhuiskamer.Het is een plek waar het nuttige aan het aangename gekoppeld wordt: deze patiënten hoeven niet in bed te blijven en kunnen rustig bekomen in...


Meer info

PRproAdvertentiesKlik hier voor het nieuws uit
Maas en Kempenland | Antwerpen | VL-Brabant | Limburg | Kempen | Oost-VL | West-VL | Brussel | De Kust |

Media Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
inVlaanderen.be gebruikt cookies en verzamelt gegevens om de gebruikersnelheid te kunnen verbeteren. Meer info: https://www.invlaanderen.be/pagina/privacy

Ok, ik snap het