Privacy policy & algemene voorwaarden

Privacy policy & disclaimer

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het nieuwsnetwerk inVlaanderen.be
Elke bezoeker of gebruiker van inVlaanderen.be is gebonden aan deze voorwaarden. De gebruiker van het i-punt/digitale krant verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf alle verantwoordelijkheid draagt en dat hij met regelmaat deze regels en voorwaarden naleest, om zo de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, beeldbestanden of eender welke andere vorm wordt door inVlaanderen.be enkel ten informatieve berichtgeving ter beschikking gesteld.

Beveiliging van jouw privacy

Vertrouwelijke verwerking van je persoons- en ondernemersgegevens.
Wetgeving: bescherming van de persoonsgegevens.

De Vlaamse mediagroep Arrivo ( Schuermans Ivo ) is eigenaar van de volgende geregistreerde merken inVlaanderen, made inVlaanderen, made inFlanders, Buurtpunt, Opendeurendag, Het belang van Vlaanderen, digitaal archief Vlaanderen en VlaanderenVakantiegids.
De digitale krant www.invlaanderen.be met tal van onafhankelijke url’s die verbinding hebben met de krant, verbindt er zich toe om jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen. We verwerken jouw gegevens vertrouwelijk conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999). Er zal geen enkele opgegeven persoonsgegeven, zoals naam, adres, e-mail, telefoon of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben of zonder dat je het doel van deze verwerking kent.

REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS
Je kan het i-punt en digitale krant www.inVlaanderen.be vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen zonder dat je om het even welke persoonlijke informatie ter beschikking dient te stellen.
Alleen als jezelf een berichtgeving plaatst dien je minimum een aantal persoonlijke gegevens (naam, voornaam, gemeente, e-mailadres en wachtwoord) mee te delen. Eigenlijk zijn dit niet meer gegevens dan die reeds over jouw op het net ( google ) terug te vinden zijn, vergelijkbaar als een oude telefoonboek.
Alle wachtwoorden worden gecodeerd opgenomen in onze databank zodat ze niet zichtbaar en leesbaar zijn voor ons of derden. Toch raden wij iedereen aan uit veiligheidsredenen om voor inVlaanderen.be een apart wachtwoord op te geven dat je nergens anders gebruikt. Wachtwoord vergeten? Geen probleem vraag een nieuwe aan.

VERTROUWELIJKE VERWERKING VAN DE GEGEVENS
De persoonlijke gegevens die de digitale krant inVlaanderen verzamelt worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van inVlaanderen. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. inVlaanderen geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat inVlaanderen persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar inVlaanderen mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of word jou uitdrukkelijk om jouw toestemming gevraagd. Bij diefstal van jouw gegevens door derden zullen we je op de hoogte brengen.

DOEL VAN VERWERKING
inVlaanderen verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met jou in contact te kunnen treden of om jouw in contact te brengen met jouw doelgroep. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om je te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe aanbiedingen en evenementen. Als je zulke informatie niet (meer) wilt ontvangen, kan je je uitschrijven onderaan bij iedere nieuwsbrief, of per e-mail (info@invlaanderen.be) of per brief (inVlaanderen, Ophovenstraat 32 , 3680 Neeroeteren) met vermelding van jouw naam, postadres en e-mail.

TOELATING VOOR VERWERKING
Door jouw persoonsgegevens te verstrekken geef je inVlaanderen.be en de Vlaamse mediagroep Arrivo ( Ivo Schuermans ) uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

WENS JE JE UIT DE DATABANK TE LATEN SCHRAPPEN?
Dit kan door een mail ( zoals je bent geregistreerd bent ) met vraag tot schrapping te sturen naar redactie@inVlaanderen.be Geef ook jouw registratienaam en postadres mee! Bovendien vragen wij je om al jouw geplaatste berichten uit jouw persoonlijke account te verwijderen. Zodra wij op de hoogte zijn gebracht en jouw account geen content meer aantoont verwijderen wij je uit de databank.

RECHT OP INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS
Je hebt het recht en je kunt al jouw zelf geplaatste gegevens en artikelen die inVlaanderen.be over jou geregistreerd heeft in zien om eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te corrigeren of te verwijderen. Dit kan je op elk moment van de dag doen via jouw persoonlijke account op inVlaanderen.be Enkel jouw emailadres kan jezelf niet wijzigen, dit kan enkel per mail via redactie@inVlaanderen.be

Aansprakelijkheid

inVlaanderen.be, de Vlaamse mediagroep Arrivo, de redactie van inVlaanderen, Schuermans Ivo, Karin Bronckaers kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor:
Onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens of berichtgevingen zoals die vermeld staan op het sociaal informatie netwerk inVlaanderen. Incorrecte gegevens, tekortkomingen op het netwerk, schade die veroorzaakt is geworden door derden of onmacht geven geen recht op een financiële compensatie. Bij iedere berichtgeving staat in de detailpagina steeds de naam van de plaatser of opdrachtgever vermeld.
Alle berichtgevingen die door de redactie van inVlaanderen in opdracht worden gegeven zijn herkenbaar aangegeven of te wel door het logo van de opdrachtgever zelf of door naamsvermelding: 'redactie inVlaanderen'of 'Redactie inVlaanderen Media Support'
Afbeeldingen en video's die bij de berichtgevingen staan worden door de opdrachtgever geplaatst of in opdracht gegeven. Zodoende is de persoon of onderneming zelf verantwoordelijk voor inbreuken tegen eventuele gebruiksrechten.

We doen er alles aan om Fake nieuws te verbannen

De digitale krant invlaanderen.be staat niet stil en pakt zelf fake nieuws aan.
Herkomst van bron aangegeven bij iedere berichtgeving in de digitale krant inVlaanderen. Om onze lezers beter van dienst te zijn i.v.m. de betrouwbaarheid van berichtgevingen geven wij bij ieder artikel in de digitale krant inVlaanderen.be een icoontje mee waaraan je kunt zien wie de bron ervan is. Door hierop te klikken verschijnt de profielpagina van de berichtgever zodat iedere lezer zich nog beter kan informeren om een inschatting te maken hoe betrouwbaar de bron is.

Iedere lezer kan zelf berichten aanmelden als mogelijk fake nieuws of ongepast nieuws. Krijgt een artikel een beoordeling van 'ongepast' en geeft de lezer of nieuwschecker mee waarom dat dit bericht ongepast is, dan treedt onze redactie in actie. Het bericht wordt op non actief geplaatst en door onze redactie beken of de klacht gegrond is. Als een bericht als onwaar aangemerkt wordt krijgt de berichtgever een eerste verwittiging, na een twee fake nieuws berichtgeving krijgt hij zijn laatste verwittiging. Zodra hij/zij een derde fake nieuws bericht in de krant plaatst krijgt de berichtgever een hangslot bij zijn registratieadres zodat deze geen artikel meer in de digitale krant inVlaanderen.be kan plaatsen. Tegelijkertijd komt hij op een externe FAKE NIEUWS BLACKLIST te staan, bereikbaar via www.fakenewsblacklist.be of www.fakenieuwsblacklist.be. Door daar op zijn naam of icoontje te klikken kan iedere gebruiker meer te weten komen over de fake nieuws berichtgever en zijn fake nieuws.

Samen ontwikkelen we een automatische Vlaamse fake nieuws blacklist met tal van fake nieuws berichtgevers die niet betrouwbaar zijn. De lijst kan een goed hulpmiddel worden voor alle online kranten in Vlaanderen. Zo pakken we het probleem bij de wortel aan en moeten we niet meer wachten tot een ongepaste melding. Indien er van andere digitale kranten uit Vlaanderen interesse zou zijn om deze zwarte lijst up to date te brengen, dan kunnen zij dit melden aan onze redactie ( incl. naam van de fake nieuws berichtgever, emailadres en zijn fake nieuws berichten ) redactie@inVlaanderen.be

Intellectuele eigendom en copyright

De opdrachtgever of berichtschrijver die berichtgevingen plaatst op inVlaanderen.be erkent uitdrukkelijk dat de geplaatste berichtgevingen zoals teksten en grafische elementen vrij zijn van beschermde intellectuele eigendomsrechten.
Beeldmateriaal en teksten blijven ten aller tijde eigendom van de berichtgever.
De berichtgever of opdrachtgever voor het plaatsen van een berichtgeving via redactie@inVlaanderen.be of info@inVlaanderen.be blijft steeds zelf verantwoordelijk voor zijn berichtgevingen.
De digitale krant inVlaanderen.be , DigitaalArchiefVlaanderen.be (de databank van inVlaanderen), madeinVlaanderen.be ( ondernemersnieuws ) ontvangen automatisch van de berichtgever bij het online plaatsen van een berichtgeving of persoonlijke informatie op inVlaanderen.be een gebruikers licentie voor onbepaalde duur. Ongeacht of de berichtgever zelf de berichtgeving(en)geplaatst heeft of dat hij het plaatsen van de berichtgeving in opdracht heeft gegeven aan de redactie@inVlaandere.be of info@inVlaanderen.be
De verantwoordelijke berichtgever geeft ook de toestemming dat derden de berichtgeving incl. beeldmateriaal mogen delen op andere sociale netwerken zoals Facebook en Twitter.
Om uw beeldmateriaal bijkomend te beschermen krijgt inVlaanderen de toestemming om een eigen herkenningswatermerk van inVlaandere.be op de afbeelding te plaatsen.
Voor derden is het verboden zonder schriftelijke toestemming van de Vlaamse mediagroep Arrivo ( Ivo Schuermans ) om berichtgevingen of andere informatie uit de digitale krant 'inVlaanderen.be' te verspreiden of elektronisch op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het 'cache' geheugen van de browser, verspreiding van berichtgevingen via Google en deling met Facebook en Twitter.
Berichtgevingen die vrijgegeven worden voor verderverspreiding via het persagentschap inVlaanderen ( journalisten.Vlaanderen ) zullen steeds door de berichtgever zelf in opdracht gegeven worden. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor zuiver commerciële doeleinden op eender welke wijze op de website van inVlaanderen.be is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vlaamse media groep Arrivo ( Ivo Schiuermans ).

Log Bestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslaan op de webserver. inVlaanderen.be beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat inVlaanderen.be enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina's werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. inVlaanderen.be maakt geen analyses van de IP adressen.

Cookies

De inVlaanderen.be webtechnologies website maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie bvb. in welke taal je de website wenst te raadplegen. De cookies die gebruikt worden op de website van inVlaanderen.be verzamelen geen demografische gegevens over de bezoekers.

Veiligheid

Op de website van inVlaanderen.be zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, alle berichtgevingen hebben een link gekregen met "Ongepast artikel", zodat we kunnen ingrijpen bij melding van een overtreding. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij inVlaanderen.be werd opgeslagen zelf te wijzigen indien nodig. U kunt dit ten aller tijden aanpassen via uw persoonlijke beheerpagina. Heeft u vragen hieromtrent dan kunt u deze stellen via email: info@inVlaanderen.be

Gebruik van bekomen informatie

inVlaanderen.be kan uw verkregen gegevens gebruiken om inVlaanderen.be nieuwsbrieven, enquetes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie van inVlaanderen.be zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.

Links

De website van inVlaanderen.be bevat links naar andere sites. inVlaanderen.be oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van inVlaanderen.be de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld. De privacy statement van de website van inVlaanderen.be heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Meldingen en aanpassingen

inVlaanderen.be behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze Privacy Statement te wijzigen.
CONTACT: Ivo Schuermans - redactie@inVlaanderen.be
Laatste aanpassing: 12/04/2018
inVlaanderen.be gebruikt cookies en verzamelt gegevens om de gebruikersnelheid te kunnen verbeteren. Meer info: https://www.invlaanderen.be/pagina/privacy

Ok, ik snap het