Politiebesluit waarnemend gouverneur betreffende captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopenQ&A:
Vragen en antwoorden bij het politiebesluit captatieverbod in de provincie Oost-Vlaanderen (18/07/2019)
Deze Q&A moet samen worden gelezen met het politiebesluit captatieverbod van 18 juli 2019, uitgevaardigd door de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen. Omwille van de afgelopen droogteperiode en de weersvoorspellingen zijn maatregelen genomen m.b.t. de captatie van water om de ecologisch goede toestand van de onbevaarbare waterlopen in een aantal stroomgebieden te beschermen en/of zeker niet achteruit te laten gaan.
Algemeen
Q: Welke maatregelen zijn van kracht met het politiebesluit van 18 juli 2019?
A: Voor alle onbevaarbare waterlopen in de vermelde stroomgebieden geldt er vanaf 19 juli 2019 een captatieverbod. Tot de opheffing van het besluit mag geen water worden getrokken uit deze onbevaarbare waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt weghalen van water dat dienst zal doen als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat. Het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is eveneens toegelaten.
Q: Wat wordt bedoeld met ‘aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen’?
A: Water dat dient om toe te voegen aan een mengsel dat voorziet in gewasbescherming.
Q: Waarom is deze maatregel nodig?
A: Deze maatregel is nodig om de goede ecologische toestand van de waterloop te garanderen en/of niet verder achteruit te laten gaan door bijkomende afname van water. Als het debiet of de hoeveelheid water in de onbevaarbare waterlopen verder achteruit gaat, ontstaat er o.m. een zuurstofgebrek waardoor vissen sterven en/of het leven in het water structureel verstoord wordt.
Q: Waar kan ik de besluiten die momenteel van toepassing zijn in de provincie Oost-Vlaanderen terugvinden?
A: U kan de besluiten nalezen op de website van de waarnemend gouverneur Didier Detollenaere: https://gouverneuroost-vlaanderen.be/.
Captatieverbod
Q: Wat zijn onbevaarbare waterlopen?
A: Dit zijn waterlopen van 1e, 2e en 3e categorie in beheer van een gemeente, een provincie, de Vlaamse Milieumaatschappij of polders en wateringen (indien van toepassing).
Q: Waar en wanneer kan er water opgepompt worden?
A: Het politiebesluit van 18 juli 2019 vaardigt een captatieverbod uit voor onbevaarbare waterlopen in een aantal stroomgebieden. Captatie is hier te allen tijde verboden. Er wordt geen uitzondering toegestaan (tenzij voor drinkwater vee en gebruik als aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen)
Op bevaarbare waterlopen kan er wel nog gecapteerd worden op vaste captatiepunten. Deze vaste captatiepunten en informatie over de meldings/vergunningsplicht hieromtrent kan u terugvinden via volgende link: https://www.vlaamsewaterweg.be/watercaptatie
Q: Zijn er naast het oppompen van water alternatieve manieren om aan (irrigatie)water te geraken?
A: Aquafin biedt de mogelijkheid om gezuiverd afvalwater bij een aantal van hun zuiveringsinstallaties op te halen. Voor meer informatie omtrent deze mogelijkheid en de daarbij orende formaliteiten verwijzen wij naar volgende link:
https://www.aquafin.be/nl-be/partners-en-bedrijven/gezuiverd-afvalwater/voor-landbouwers-en-gemeenten
Q: Tot wanneer is het captatieverbod geldig?
A: Het captatieverbod blijft geldig tot opheffing door een nieuw politiebesluit van de waarnemend gouverneur.
De situatie van de waterlopen wordt systematisch opgevolgd. Bekijk het actuele overzicht op ons geoloket: www.gisoost.be/waterlopen. Op dit geoloket kunt u op basis van een straatnaam terugvinden of deze locatie in een zone valt waar een captatieverbod geldt.
Q: Voor wie geldt het captatieverbod uit onbevaarbare waterlopen?
A: Voor iedereen binnen het gebied waar het verbod geldt.
Q: Wie is bevoegd voor de handhaving op dit politiebesluit?
A: De politie is hiervoor bevoegd.
Q: Wat zijn de gevolgen van een overtreding?
A: Overtredingen op dit politiebesluit kunnen worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een geldboete van 26 tot 200 euro1, of met één van deze straffen alleen.
Q: Wordt een vijver in een (provinciaal) domein in dit verband beschouwd als een onbevaarbare waterloop?
A: Neen, een vijver is geen onbevaarbare waterloop en daar geldt dit captatieverbod dus niet.
Q: Mag mijn vijver nog in verbinding staan met de onbevaarbare waterlopen waar het verbod geldt?
A: Nee, dit is niet toegelaten. Wanneer er voor de vijver via een verbinding water onttrokken wordt uit de onbevaarbare waterloop wordt dit ook beschouwd worden als een vorm van captatie.
Q: Mag ik door dit verbod ook geen grondwater oppompen?
A: Met dit verbod mag enkel geen water onttrokken worden uit de onbevaarbare waterlopen in een aantal stroomgebieden. Er mag wel grondwater opgepompt worden mits u dit gemeld heeft of over een vergunning van de gemeente of de provincie beschikt.
Q: Hoe moeten wij de nummers, waarvan sprake in het politiebesluit, interpreteren?
A: ‘O’ staat voor Oost-Vlaanderen; ‘S’ staat voor afwatering naar de Schelde, getallen die starten met een ‘5’ staan voor afwatering naar de Dender en getallen die starten met een ‘8’ staan voor poldergebied.
1 Deze bedragen worden vermenigvuldigd met 8 conform de Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten.

 

 
Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.

Gelieve je eerst aan te melden.
Registreren en berichten schrijven is gratis.


Registreer hier! Aanmelden!
Heb je nieuws uit jouw regio en wil je dat hier gratis plaatsen?
 Meer nieuws over Redactie inVlaanderen Media Support

Hasselt
14-12-2019

Het Jenevermuseum in Hasselt houdt het gastronomisch erfgoed letterlijk en figuurlijk in leven. Zo stookt en bottelt het museum een aantal huisproducten in haar eigen 19de-eeuwse stookinstallatie. Wie nog op zoek is naar een origineel cadeau, is bij het Jenevermuseum aan het juiste adres. Met de feestdagen in het verschiet zit er bij elk huisproduct immers een gratis ticket voor het museum. Zo...


Meer info

Redactie inVlaanderen Media Support
Harelbeke
14-12-2019

Meteen werd het een plan met een duidelijke ambitie: blijvend inspelen op de zorg- en welzijnsbehoeften van ouderen. Houden van onze ZorgDe komende jaren wil Zorgbedrijf Harelbeke zich positioneren als betrouwbare zorg- en ondersteuningspartner, als ideale werkgever (ook voor vrijwilligers), als sociaal ondernemer, in de eigen stad en in de regio. Hiermee ambiëren wij het houden van onze...


Meer info

Redactie inVlaanderen Media Support
Wevelgem
14-12-2019

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent 181.828,40 euro toe voor de restauratie van de boogbrug van de oude pastorie in Gullegem (Wevelgem). “Na de restauratie kunnen fietsers en wandelaars opnieuw langs de boogbrug. Zo kunnen ze dagelijks genieten van een uniek stukje erfgoed, een 18de-eeuwse omwalde pastorie”, vertelt minister Diependaele; De boogbrug en...


Meer info

Redactie inVlaanderen Media SupportAdvertentiesKlik hier voor het nieuws uit
Antwerpen | Limburg | Kempen | Vlaams Brabant | Oost VL | West VL | Brussel | Kust | Maasland |

Media Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
inVlaanderen.be gebruikt cookies en verzamelt gegevens om de gebruikersnelheid te kunnen verbeteren. Meer info: https://www.invlaanderen.be/pagina/privacy

Ok, ik snap het